Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Relikviář. Co znamená pojem Relikviář z kategorie Náboženství?

Co to je Relikviář? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Relikviář?

Relikviář je ozdobná schránka na ostatky svatých. Nemusí v nich být uloženy jen části těl, ale třeba také části oděvu nebo nějaké předměty, které svatému patřily. Velmi ceněné byly např. údajně pravé třísky nebo kousky dřeva z Kristova kříže (jedna taková tříska je uložena přímo ve Svatováclavské koruně, hlavní součásti českých korunovačních klenotů). Relikvie byly ve středověku velmi ceněné, a čím více jich nějaký kostel nebo klášter vlastnil, tím byl "atraktivnější" pro poutníky. Poutníci, stejně jako dnešní turisté, byli významným zdrojem příjmu místních obyvatel. Není třeba dodávat, že prodej svatých ostatků byl svého druhu výnosný byznys a právě proto by někteří světci měli, kdyby byly všechny relikvie pravé, tři ruce, dvě hlavy a podobně. Existují např. tři lebky připisované svatému Vojtěchovi. Nejvýznamnějším relikviářem v České republice je Relikviář svatého Maura, který se nachází na zámku v Bečově nad Teplou.


Co je to Relikviář? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Relikviář. Co znamená pojem Relikviář z kategorie Náboženství?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Relikviář můžete sdílet s vašimi kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Relikviář je v kategorii náboženství

Klíčová slova: heslo, co znamená, wiki, slovo, náboženství, definice, popis, odborný výraz, význam slova, význam pojmu, přesný výraz, synonymum, lexikon, přesný význam, co to je, informace, význam, co je to Relikviář?


Pojem Relikviář je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Relikviář? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Relikviář je schránka na relikvie. Jsou v ní uloženy, a často i vystaveny, části těl světců nebo předměty, nějakým způsobem související s Ježíšem Kristem.
Relikviář měl devoční význam. Díky tomu, že uchovával ostatky, lidé věřili, že má v sobě jakousi posvátnou sílu. Dotýkali se relikviářů, což jim mělo přinést ve spojení s modlitbou zvláštní požehnání. V katolických kostelech jsou relikviáře celkem běžné, nejvíce je drobných ostatkových relikviářů ve tvaru drobné monstrance. Jsou v nich uchovávány drobné ostatky světců (kůstky, části oděvu) nebo částky dřeva, dotýkané se svatým křížem. Mnohdy jsou relikviáře pevnou součástí retabula oltáře. Vzácnější jsou celá těla mučedníků a světců, uchovávané v prosklených tumbách a rovněž vystavená úctě v prostoru kostela nebo kaple.

Relikviář sv. Jana z Touyl

Relikviář sv. Jana z Touyl z roku 1328. Zdroj: Wikimedia commons, licence: public domain
Relikviář sv. Jana z Touyl z roku 1328. Zdroj: Wikimedia commons, licence: public domain


Další možné informační zdroje

Najít pojem Relikviář ve Wikizdrojích

Najít heslo Relikviář na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Relikviář ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Relikviář ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Relikviář ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Relikviář ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Relikviář například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Relikviář? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Relikviář? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Relikviář, odpověď na dotaz co je to Relikviář?. Víte např. kdo to je Stárek? Znáte a víte kdo je Ochlasta? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Relikviář i v jiných kategoriích (než náboženství). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?