Co je to?
Výraz, termín, definice slova Předložka. Co znamená odborný pojem Předložka z kategorie Český jazyk?

Co je to Předložka? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Předložka?

Předložka se řadí k neohebným slovním druhům. Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti. Samostatně se předložky nevyskytují. Předložka může být vlastní nebo nevlastní.
Vlastní předložky se dále dělí na slabičné a neslabičné. Vlastní předložky se často vyskytují jako slovesné předpony. Nevlastní předložky jsou často i jiným slovním druhem, většinou se jedná o příslovce nebo podstatné jméno. Každá předložka se pojí s jedním nebo více pády.


Co je to Předložka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Předložka. Co znamená odborný pojem Předložka z kategorie Český jazyk?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Předložka s přáteli a kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Předložka se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: odborný výraz, Český jazyk, přesný výraz, wiki, co znamená, definice pojmu, definice, synonymum, lexikon, vysvětlení, termín, Český jazyk, Předložka, odborné názvosloví, heslo, informace, terminologie, přesný význam


Pojem Předložka je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předložka? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Předložka (lat. praepositio; v některých jazycích záložka, lat. postpositio) je neohebný slovní druh. Předložky stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami. Nejsou plnovýznamovým slovním druhem (odborně se označují jako synsémantika), ale pomáhají vytvářet fráze a modifikovat vztahy mezi větnými členy. Předložka sama o sobě není větným členem, stává se jím teprve ve spojení s příslušným výrazem. Ve flektivních jazycích, jako je čeština, se každá předložka pojí s určitým pádem nebo více pády. V jiných jazycích mohou předložky systém pádů plně nahradit.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít termín Předložka ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Předložka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Předložka ve Wikimedia Commons

Najít termín Předložka ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Předložka na Google.cz

Hledat videa s názvem Předložka na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Předložka například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Předložka? resp. jaká je definice termínu Předložka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předložka, odpověď na dotaz co je to Předložka?. Víte např. kdo to je Merkur? Znáte a víte kdo je Slibotechna? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Předložka v jiné sekci než Český jazyk. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?