Co je to?
Definice výrazu Předložka. Co znamená odborný pojem Předložka z kategorie Český jazyk?

Co to je Předložka? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Předložka?

Předložka se řadí k neohebným slovním druhům. Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti. Samostatně se předložky nevyskytují. Předložka může být vlastní nebo nevlastní.
Vlastní předložky se dále dělí na slabičné a neslabičné. Vlastní předložky se často vyskytují jako slovesné předpony. Nevlastní předložky jsou často i jiným slovním druhem, většinou se jedná o příslovce nebo podstatné jméno. Každá předložka se pojí s jedním nebo více pády.


Co je to Předložka? Význam slova, termín, Definice výrazu Předložka. Co znamená odborný pojem Předložka z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Předložka s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Předložka se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: heslo, odborný výraz, wiki, co to je, přesný výraz, přesný význam, synonymum, terminologie, formulace, termín, definice pojmu, terminus technicus, názvosloví, význam pojmu, význam, vysvětlení, co znamená, definice


Pojem Předložka je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předložka? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Předložka (lat. praepositio; v některých jazycích záložka, lat. postpositio) je neohebný slovní druh. Předložky stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami. Nejsou plnovýznamovým slovním druhem (odborně se označují jako synsémantika), ale pomáhají vytvářet fráze a modifikovat vztahy mezi větnými členy. Předložka sama o sobě není větným členem, stává se jím teprve ve spojení s příslušným výrazem. Ve flektivních jazycích, jako je čeština, se každá předložka pojí s určitým pádem nebo více pády. V jiných jazycích mohou předložky systém pádů plně nahradit.

Další možné informační zdroje

Najít termín Předložka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Předložka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Předložka ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Předložka ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Předložka ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Předložka ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Předložka například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Předložka? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Předložka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předložka, odpověď na dotaz co je to Předložka?. Víte např. kdo to je Špekoun? Znáte a víte kdo je Hnusák? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Předložka i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?