Co je to?
Definice odborného termínu, slova Drobná stavba. Co znamená pojem Drobná stavba z kategorie Stavebnictví?

Co je to Drobná stavba? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Drobná stavba

Drobná stavba je pro účely katastrálního zákona definována jako stavba, která má jedno nadzemní podlaží a plochu nepřesahující 16 metrů čtverečních. Drobná stavba patří k hlavní stavbě a doplňuje tak její funkce.
Jako drobná stavba se označují také stavby na pozemcích patřících k lesům pro provoz školek a myslivosti do výšky 5 metrů a plochy do 30 metrů. Drobnou stavbou nejsou například garáže, některé druhy skladů, stavby civilní a požární ochrany a další.


Co je to Drobná stavba? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Drobná stavba. Co znamená pojem Drobná stavba z kategorie Stavebnictví?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Drobná stavba se nachází v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: význam slova, Stavebnictví, termín, lexikon, názvosloví, odborné názvosloví, heslo, co to je, Stavebnictví, slovo, informace, terminus technicus, přesný výraz, pojem, synonymum, přesný význam, vysvětlení, wiki


Pojem Drobná stavba je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Drobná stavba? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Drobnou stavbou je dle českých zákonů stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít pojem Drobná stavba ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Drobná stavba ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Drobná stavba ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Drobná stavba ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Drobná stavba ve Wikislovníku

Hledat termín Drobná stavba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Drobná stavba například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Drobná stavba? resp. co je to Drobná stavba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Drobná stavba, odpověď na dotaz co je to Drobná stavba?. Víte např. kdo to je Pierce Brosnan? Znáte a víte kdo je Stomik? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Stavebnictví). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.