Co je to?
Výraz, termín, definice slova Drobná stavba. Co znamená odborný pojem Drobná stavba z kategorie Stavebnictví?

Co je Drobná stavba?

Co znamená pojem, definice termínu Drobná stavba?

Drobná stavba je pro účely katastrálního zákona definována jako stavba, která má jedno nadzemní podlaží a plochu nepřesahující 16 metrů čtverečních. Drobná stavba patří k hlavní stavbě a doplňuje tak její funkce.
Jako drobná stavba se označují také stavby na pozemcích patřících k lesům pro provoz školek a myslivosti do výšky 5 metrů a plochy do 30 metrů. Drobnou stavbou nejsou například garáže, některé druhy skladů, stavby civilní a požární ochrany a další.


Co je to Drobná stavba? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Drobná stavba. Co znamená odborný pojem Drobná stavba z kategorie Stavebnictví?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Definici pojmu Drobná stavba sdílejte s rodinou a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Drobná stavba je v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: význam slova, terminologie, definice pojmu, stavebnictví, vysvětlení, přesný význam, lexikon, co to je, popis, slovník, heslo, Drobná stavba, termín, význam, co je to Drobná stavba?, informace, slovo, stavebnictví


Pojem Drobná stavba je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Drobná stavba? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Drobnou stavbou je dle českých zákonů stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

Další zdroje informací o slovu Drobná stavba

Hledat pojem Drobná stavba ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít výraz Drobná stavba na Google.cz

Hledat slovo Drobná stavba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Drobná stavba na Google obrázcích

Zkusit najít termín Drobná stavba ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Drobná stavba ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Drobná stavba například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste zjistili co znamená slovo Drobná stavba? resp. co přesně označuje termín Drobná stavba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Drobná stavba, odpověď na dotaz co je to Drobná stavba?. Víte např. kdo to je Josef Urválek? Znáte a víte kdo je Dobrodruh? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto termín Drobná stavba hledat i v jiných kategoriích (než stavebnictví). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie stavebnictví, garsonka, drobná stavba, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.