Co je to?
Výraz, termín, definice slova Stres. Co znamená odborný pojem Stres z kategorie Psychologie?

Co je to Stres? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Stres?

Stres může označovat psychický stav u živočichů, stejně jako u rostlin. Bývá způsoben činitelem zvaným stresor. Stres je reakcí na podnět a jedná se o jakousi obrannou reakci, která má za cíl bránění organismu před poškozením nebo smrtí a má vytvořit ochrannou homeostázu.
Reakce na stres může být fyzická nebo psychická. Do psychické reakce se zařazuje úzkost či deprese. Existují různé možnosti, jak se stresu bránit. V případě dlouhodobého vystavení stresu hrozí závažné zdravotní komplikace jako zvýšený tlak, infarkt, cukrovka či astma.


Co je to Stres? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Stres. Co znamená odborný pojem Stres z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Stres můžete samozřejmě sdílet s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Stres je v sekci psychologie

Klíčová slova: slovník, slovo, terminologie, Stres, heslo, pojem, termín, význam slova, přesný výraz, definice pojmu, přesný význam, wiki, formulace, odborné názvosloví, psychologie, co to je, lexikon, význam


Pojem Stres je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Stres?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Stres (angl. stress = napětí, tlak, zátěž) je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu.
Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a psychických reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Hledejte pojem Stres v následujících vyhledávačích

Vyhledat výraz Stres ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Stres ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Stres ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Stres ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Stres ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Stres ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Stres například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Stres? resp. co to je Stres? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Stres, odpověď na dotaz co je to Stres?. Víte např. kdo to je Boris Cvek? Znáte a víte kdo je Matěj Stropnický? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než psychologie). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?