Co je to?
Definice odborného termínu, slova Diskriminace. Co znamená pojem Diskriminace z kategorie Psychologie?

Co je to Diskriminace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Diskriminace

Diskriminace je vlastně určité rozlišování. Tento pojem bývá nejčastěji užíván v negativním smyslu pro rozlišení lidí na základě příslušnosti k nějaké skupině. Není brán ohled na konkrétní osobu a její schopnosti. Diskriminace se rozděluje například na základě pohlaví, věku, rasy, politického nebo náboženského přesvědčení.
Na diskriminaci lze nahlížet z různých hledisek – sociologického, právního nebo psychologického. Jedná se o omezování nebo utiskování některých společenských skupin nebo jejich členů. Mohou jim být odepírána určitá práva nebo snížena možnost uplatnění.


Co je to Diskriminace? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Diskriminace. Co znamená pojem Diskriminace z kategorie Psychologie?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Diskriminace s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Diskriminace se nachází v kategorii Psychologie

Klíčová slova: definice, co to je, terminologie, slovník, Diskriminace, informace, přesný výraz, Psychologie, formulace, co je to Diskriminace?, termín, vysvětlení, lexikon, popis, wiki, definice pojmu, Psychologie, význam pojmu


Pojem Diskriminace je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Diskriminace?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Diskriminace (lat. discriminare = rozlišovat) je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku apod.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat termín Diskriminace ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Diskriminace ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Diskriminace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Diskriminace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Diskriminace ve Wikizdrojích

Hledat výraz Diskriminace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Diskriminace například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Diskriminace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Diskriminace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Diskriminace, odpověď na dotaz co je to Diskriminace?. Víte např. kdo to je Tonda Blaník? Znáte a víte kdo je Ježíš? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Psychologie. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se s pojmem švica a nevíte, co znamená? Pokud je vaše odpověď kladná, podívejte se na tento web na kterém můžete nalézt odpověď.