Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ozonová vrstva. Co znamená odborný pojem Ozonová vrstva z kategorie Příroda?

Co je to Ozonová vrstva? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Ozonová vrstva?

Ozonová vrstva je název části stratosféry, která se nachází ve výši mezi 25 až 35 km nad povrchem Země. Zde se nachází zvýšený poměr ozonu vůči obvyklému kyslíku. Tato vrstva je nesmírně důležitá pro život na Zemi, chrání ji před působením ultrafialového záření. Byla objevena v roce 1913 a také podrobně zkoumána. Od třicátých do šedesátých let minulého století byla založena celá síť stanic, které měří množství ozonu. Množství ozonu nad povrchem se udává v jednotkách Dobsonech, pojmenovaných po britském meteorologovi, který je autorem spektrofotometru. Tento přístroj umí změřit množství ozonu ve stratosféře i ze Země.
Pokud v ozonové vrstvě dojde k setkání molekul kyslíku s fotony ultrafialového záření, naroste obsah ozonu. Molekuly se rozštěpí na dva atomy, které dále reagují. Ozonová molekula pohltí ultrafialovou energii fotonu a ultrafialové záření se tak sníží. Tím jsou lépe chráněny živé tkáně různých organizmů.


Co je to Ozonová vrstva? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ozonová vrstva. Co znamená odborný pojem Ozonová vrstva z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Ozonová vrstva? Pak se o tuto stránku podělte se známými na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Ozonová vrstva je v kategorii příroda

Klíčová slova: wiki, co to je, popis, terminus technicus, význam slova, význam pojmu, co je to Ozonová vrstva?, terminologie, formulace, synonymum, pojem, přesný význam, definice pojmu, odborný výraz, lexikon, význam, termín, názvosloví


Pojem Ozonová vrstva je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ozonová vrstva? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.
Zvýšený poměr ozonu znamená pouhých několik částic v milionu, což je mnohem více, než kolik je ozonu v přízemních vrstvách, ale stále velmi málo v porovnání s hlavními složkami atmosféry. Ozonovou vrstvu objevili roku 1913 francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson. Její vlastnosti podrobně prozkoumal britský meteorolog Gordon Dobson, který také vyvinul jednoduchý spektrofotometr, kterým lze měřit stratosférický ozon z povrchu Země. Mezi roky 1928 a 1958 Dobson založil celosvětovou síť stanic monitorujících ozon, která funguje dodnes. Mírou množství ozonu ve sloupci nad povrchem je dobsonova jednotka, pojmenovaná právě po Dobsonovi.
Oblast, kde je ozónová vrstva výrazně oslabená, se nazývá ozónová díra a v současné době se nachází hlavně na pólech planety.

Další možné informační zdroje

Najít výraz Ozonová vrstva na Google.cz

Vyhledat slovo Ozonová vrstva ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ozonová vrstva ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ozonová vrstva ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Ozonová vrstva ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Ozonová vrstva ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Ozonová vrstva například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste zjistili co znamená Ozonová vrstva? resp. jaká je definice slova Ozonová vrstva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ozonová vrstva, odpověď na dotaz co je to Ozonová vrstva?. Víte např. kdo to je Pavla Beretová? Znáte a víte kdo je Anna Wetlinská? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Ozonová vrstva i v jiných kategoriích (než příroda). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.