Co je to?
Definice výrazu, termínu Ozonová vrstva. Co znamená odborný pojem Ozonová vrstva z kategorie Příroda?

Co je Ozonová vrstva?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ozonová vrstva?

Ozonová vrstva je název části stratosféry, která se nachází ve výši mezi 25 až 35 km nad povrchem Země. Zde se nachází zvýšený poměr ozonu vůči obvyklému kyslíku. Tato vrstva je nesmírně důležitá pro život na Zemi, chrání ji před působením ultrafialového záření. Byla objevena v roce 1913 a také podrobně zkoumána. Od třicátých do šedesátých let minulého století byla založena celá síť stanic, které měří množství ozonu. Množství ozonu nad povrchem se udává v jednotkách Dobsonech, pojmenovaných po britském meteorologovi, který je autorem spektrofotometru. Tento přístroj umí změřit množství ozonu ve stratosféře i ze Země.
Pokud v ozonové vrstvě dojde k setkání molekul kyslíku s fotony ultrafialového záření, naroste obsah ozonu. Molekuly se rozštěpí na dva atomy, které dále reagují. Ozonová molekula pohltí ultrafialovou energii fotonu a ultrafialové záření se tak sníží. Tím jsou lépe chráněny živé tkáně různých organizmů.


Co je to Ozonová vrstva? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Ozonová vrstva. Co znamená odborný pojem Ozonová vrstva z kategorie Příroda?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Sdílejte uvedený text s jinými osobami na komunitních sítích Facebook, Síť X, Reddit a Pinterest prostřednictvím tlačítek Sdílet.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Ozonová vrstva je v kategorii příroda

Klíčová slova: význam pojmu, pojem, heslo, příroda, slovo, wiki, přesný výraz, definice, odborný výraz, příroda, popis, názvosloví, Ozonová vrstva, definice pojmu, přesný význam, synonymum, co znamená, odborné názvosloví


Pojem Ozonová vrstva je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Ozonová vrstva můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.
Zvýšený poměr ozonu znamená pouhých několik částic v milionu, což je mnohem více, než kolik je ozonu v přízemních vrstvách, ale stále velmi málo v porovnání s hlavními složkami atmosféry. Ozonovou vrstvu objevili roku 1913 francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson. Její vlastnosti podrobně prozkoumal britský meteorolog Gordon Dobson, který také vyvinul jednoduchý spektrofotometr, kterým lze měřit stratosférický ozon z povrchu Země. Mezi roky 1928 a 1958 Dobson založil celosvětovou síť stanic monitorujících ozon, která funguje dodnes. Mírou množství ozonu ve sloupci nad povrchem je dobsonova jednotka, pojmenovaná právě po Dobsonovi.
Oblast, kde je ozónová vrstva výrazně oslabená, se nazývá ozónová díra a v současné době se nachází hlavně na pólech planety.

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít výraz Ozonová vrstva ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Ozonová vrstva na Google.cz

Hledat termín Ozonová vrstva ve vyhledávači Yandex

Najít termín Ozonová vrstva ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Ozonová vrstva ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Ozonová vrstva na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Ozonová vrstva například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě nyní již víte co to je Ozonová vrstva? resp. co přesně znamená slovo Ozonová vrstva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ozonová vrstva, odpověď na dotaz co je to Ozonová vrstva?. Víte např. kdo to je Vladimir 518? Znáte a víte kdo je Frikulín? Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Radíme proto zkusit hledat pojem Ozonová vrstva v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je příroda. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, kouzelný les, ozonová vrstva, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.