Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ozonová vrstva. Co znamená odborný pojem Ozonová vrstva z kategorie Příroda?

Co je Ozonová vrstva? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Ozonová vrstva?

Ozonová vrstva je název části stratosféry, která se nachází ve výši mezi 25 až 35 km nad povrchem Země. Zde se nachází zvýšený poměr ozonu vůči obvyklému kyslíku. Tato vrstva je nesmírně důležitá pro život na Zemi, chrání ji před působením ultrafialového záření. Byla objevena v roce 1913 a také podrobně zkoumána. Od třicátých do šedesátých let minulého století byla založena celá síť stanic, které měří množství ozonu. Množství ozonu nad povrchem se udává v jednotkách Dobsonech, pojmenovaných po britském meteorologovi, který je autorem spektrofotometru. Tento přístroj umí změřit množství ozonu ve stratosféře i ze Země.
Pokud v ozonové vrstvě dojde k setkání molekul kyslíku s fotony ultrafialového záření, naroste obsah ozonu. Molekuly se rozštěpí na dva atomy, které dále reagují. Ozonová molekula pohltí ultrafialovou energii fotonu a ultrafialové záření se tak sníží. Tím jsou lépe chráněny živé tkáně různých organizmů.


Co je to Ozonová vrstva? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ozonová vrstva. Co znamená odborný pojem Ozonová vrstva z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici pojmu Ozonová vrstva sdílejte s ostatními na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Ozonová vrstva je v kategorii příroda

Klíčová slova: co je to Ozonová vrstva?, názvosloví, příroda, slovník, terminus technicus, definice pojmu, přesný význam, přesný výraz, synonymum, příroda, terminologie, odborný výraz, heslo, pojem, wiki, definice, Ozonová vrstva, význam pojmu


Pojem Ozonová vrstva je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ozonová vrstva? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.
Zvýšený poměr ozonu znamená pouhých několik částic v milionu, což je mnohem více, než kolik je ozonu v přízemních vrstvách, ale stále velmi málo v porovnání s hlavními složkami atmosféry. Ozonovou vrstvu objevili roku 1913 francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson. Její vlastnosti podrobně prozkoumal britský meteorolog Gordon Dobson, který také vyvinul jednoduchý spektrofotometr, kterým lze měřit stratosférický ozon z povrchu Země. Mezi roky 1928 a 1958 Dobson založil celosvětovou síť stanic monitorujících ozon, která funguje dodnes. Mírou množství ozonu ve sloupci nad povrchem je dobsonova jednotka, pojmenovaná právě po Dobsonovi.
Oblast, kde je ozónová vrstva výrazně oslabená, se nazývá ozónová díra a v současné době se nachází hlavně na pólech planety.

Jiné informační zdroje o pojmu Ozonová vrstva

Hledat heslo Ozonová vrstva ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Ozonová vrstva ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ozonová vrstva ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Ozonová vrstva ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Ozonová vrstva na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ozonová vrstva ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Ozonová vrstva například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Ozonová vrstva? resp. co znamená výraz Ozonová vrstva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ozonová vrstva, odpověď na dotaz co je to Ozonová vrstva?. Víte např. kdo to je Bohuslav Martinů? Znáte a víte kdo je Jan Urban? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než příroda). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.