Co je to?
Definice odborného termínu, slova Krajní levice. Co znamená pojem Krajní levice z kategorie Politika?

Co je to Krajní levice? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Krajní levice

Krajní levice, nazývaná též extrémní levice či ultralevice, je politické označení takového politického smýšlení a činností, jejichž cílem je dosáhnout společenské sociální rovnosti a odstranění rozdělení společnosti na sociální vrstvy.
Ke krajní levici se počítají anarchismus, radikální socialismus a komunismus.


Co je to Krajní levice? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Krajní levice. Co znamená pojem Krajní levice z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Krajní levice s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Krajní levice je v kategorii Politika

Klíčová slova: slovník, slovo, přesný význam, význam pojmu, význam slova, terminus technicus, pojem, vysvětlení, informace, odborný výraz, názvosloví, lexikon, popis, formulace, Krajní levice, co je to Krajní levice?, co to je, přesný výraz


Pojem Krajní levice je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Krajní levice?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Krajní levice nebo ultralevice (extrémní levice) je politologický pojem, který se používá k souhrnnému označení politických ideologií a aktivit směřujících k vytvoření velké či naprosté sociální rovnosti ve společnosti a odstranění všech forem sociální hierarchie. Za krajně levicové ideologie se považuje anarchismus (mimo anarchokapitalismu), komunismus a radikální socialismus.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Krajní levice ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Krajní levice na Google.cz

Najít slovo Krajní levice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Krajní levice ve Wikislovníku

Hledat výraz Krajní levice ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Krajní levice ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Krajní levice například ve Wikizdrojích, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Krajní levice? resp. jaká je definice termínu Krajní levice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Krajní levice, odpověď na dotaz co je to Krajní levice?. Víte např. kdo to je Investor? Znáte a víte kdo je Sexuální asistentka? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?