Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ale. Co znamená odborný pojem Ale z kategorie Nápoje?

Co je to Ale? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Ale

Ale je název více typů svrchně kvašeného piva. Toto označení má původ v angličtině a dříve se jím nazývalo pivo vyráběné bez přísady chmele. Postupně došlo k posunu významu a dnes se takto označují tradiční všechna svrchně kvašená piva, především anglická, americká a belgická.
Pivo se díky kvasinkám svrchního kvašení fermentuje rychleji a při vyšších teplotách. Vzniká tak více esterů a fenolů. Pivo má kořennou nebo ovocnou příchuť.


Co je to Ale? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ale. Co znamená odborný pojem Ale z kategorie Nápoje?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Ale sdílejte s přáteli na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Ale je v kategorii nápoje

Klíčová slova: odborné názvosloví, slovo, slovník, Ale, synonymum, heslo, význam slova, co je to Ale?, význam pojmu, lexikon, definice pojmu, přesný význam, wiki, co to je, terminologie, přesný výraz, význam, pojem


Pojem Ale je v kategorii nápoje, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ale? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Ale [vysl. ejl] je označení značně různorodé skupiny typů svrchně kvašeného piva. Termín pochází z angličtiny a původně označoval pivo vyráběné bez použití chmele (v protikladu k chmelenému pivu označovanému jako beer). Později se význam slova posunul a dnes označuje v užším slova smyslu skupinu tradičních anglických, amerických a belgických piv, v širším smyslu se pak někdy používá pro označení všech svrchně kvašených piv (v protikladu k termínu ležák označujícímu piva kvašená spodně). Podle této širší definice by tedy termín "ale" zahrnoval i další tradiční pivní styly, jako je např. porter, stout nebo německá pšeničná piva.

Pro další informace o termínu Ale zkuste tyto odkazy

Vyhledat výraz Ale ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Ale ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Ale ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ale ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Ale ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Ale na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Ale například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Ale? resp. co znamená výraz Ale? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ale, odpověď na dotaz co je to Ale?. Víte např. kdo to je Ťaman? Znáte a víte kdo je Adéla Šípová? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než nápoje). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.