Co je to?
Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Co je to Warez? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Warez

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je hlavně Internet.
Lidé, kteří zacházejí s warezem, bývají označováni jako počítačoví piráti. Toto označení prosazují a organizace zastupující držitele autorských práv, ale uživatelé warezu se s tímto označením ztotožňují.


Co je to Warez? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Warez se nachází v sekci Internet

Klíčová slova: terminus technicus, slovník, slovo, přesný význam, definice, význam, odborný výraz, informace, synonymum, lexikon, co je to Warez?, heslo, odborné názvosloví, Internet, popis, definice pojmu, názvosloví, Warez


Pojem Warez je v kategorii Internet, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Hledat slovo Warez ve Wikipedii

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Warez ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Warez ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Warez ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Warez ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Warez ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Warez například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Warez? resp. co znamená výraz Warez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Warez, odpověď na dotaz co je to Warez?. Víte např. kdo to je Václav Moravec? Znáte a víte kdo je Domkář? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Internet). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.