Co je to?
Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Co je to Warez? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Warez?

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je hlavně Internet.
Lidé, kteří zacházejí s warezem, bývají označováni jako počítačoví piráti. Toto označení prosazují a organizace zastupující držitele autorských práv, ale uživatelé warezu se s tímto označením ztotožňují.


Co je to Warez? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Warez patří do sekce Internet

Klíčová slova: informace, terminus technicus, pojem, přesný výraz, vysvětlení, slovo, co znamená, termín, definice pojmu, přesný význam, význam pojmu, co je to Warez?, Warez, Internet, Internet, význam slova, co to je, názvosloví


Pojem Warez je v kategorii Internet, ilustrační obrázek

Co označuje termín Warez? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Warez je termín počítačového slangu označující autorská díla, se kterými je nakládáno nelegálně, zejména v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, zřejmě v souvislosti se slovem softwares) způsobem tzv. leetspeaku. Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je dnes hlavně Internet.

Pro další informace o termínu Warez zkuste tyto odkazy

Najít pojem Warez ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Warez ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Warez ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Warez ve Wikislovníku

Hledat výraz Warez ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Warez ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Warez například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Warez? resp. jaký je význam slova Warez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Warez, odpověď na dotaz co je to Warez?. Víte např. kdo to je Ondřej Vetchý? Znáte a víte kdo je Doktorand? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Internet. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.