Co je to?
Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Co je to Warez? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Warez

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je hlavně Internet.
Lidé, kteří zacházejí s warezem, bývají označováni jako počítačoví piráti. Toto označení prosazují a organizace zastupující držitele autorských práv, ale uživatelé warezu se s tímto označením ztotožňují.


Co je to Warez? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Warez je v kategorii Internet

Klíčová slova: názvosloví, význam, formulace, slovník, přesný výraz, co to je, informace, pojem, definice, heslo, wiki, termín, co znamená, slovo, co je to Warez?, lexikon, Internet, vysvětlení


Pojem Warez je v kategorii Internet, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Warez? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Warez je termín počítačového slangu označující autorská díla, se kterými je nakládáno nelegálně, zejména v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, zřejmě v souvislosti se slovem softwares) způsobem tzv. leetspeaku. Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je dnes hlavně Internet.

Jiné zdroje informací o pojmu Warez

Hledat pojem Warez ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Warez ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Warez na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Warez ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Warez ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Warez na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Warez například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Warez? resp. co znamená slovo Warez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Warez, odpověď na dotaz co je to Warez?. Víte např. kdo to je Petr Mrázek? Znáte a víte kdo je Doktorand? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Internet U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.