Co je to?
Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Co je to Warez? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Warez

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je hlavně Internet.
Lidé, kteří zacházejí s warezem, bývají označováni jako počítačoví piráti. Toto označení prosazují a organizace zastupující držitele autorských práv, ale uživatelé warezu se s tímto označením ztotožňují.


Co je to Warez? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Warez můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Warez je v sekci Internet

Klíčová slova: Internet, co je to Warez?, Internet, informace, odborné názvosloví, význam pojmu, slovník, lexikon, terminus technicus, wiki, formulace, význam, co to je, termín, terminologie, heslo, Warez, přesný výraz


Pojem Warez je v kategorii Internet, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Warez ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Warez na Google.cz

Vyhledat slovo Warez ve Wikislovníku

Hledat výraz Warez ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Warez na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Warez ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Warez například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Warez? resp. jaký je význam slova Warez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Warez, odpověď na dotaz co je to Warez?. Víte např. kdo to je Správce daně? Znáte a víte kdo je Legionář? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Internet. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.