Co je to?
Definice výrazu Warez. Co znamená odborný pojem Warez z kategorie Internet?

Co je Warez? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Warez

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je hlavně Internet.
Lidé, kteří zacházejí s warezem, bývají označováni jako počítačoví piráti. Toto označení prosazují a organizace zastupující držitele autorských práv, ale uživatelé warezu se s tímto označením ztotožňují.


Co je to Warez? Význam slova, termín, Definice výrazu Warez. Co znamená odborný pojem Warez z kategorie Internet?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Warez? s vašimi přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Warez je v sekci internet

Klíčová slova: wiki, význam slova, synonymum, význam pojmu, pojem, slovník, internet, definice, co je to Warez?, slovo, Warez, přesný výraz, lexikon, co to je, popis, informace, internet, přesný význam


Pojem Warez je v kategorii internet, ilustrační obrázek

Co označuje termín Warez? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Warez je termín počítačového slangu označující autorská díla, se kterými je nakládáno nelegálně, zejména v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, zřejmě v souvislosti se slovem softwares) způsobem tzv. leetspeaku. Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je dnes hlavně Internet.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít heslo Warez ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Warez ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Warez ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Warez ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Warez ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Warez ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Warez například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Warez? resp. co přesně znamená slovo Warez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Warez, odpověď na dotaz co je to Warez?. Víte např. kdo to je Velvyslanec? Znáte a víte kdo je Voayer? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než internet). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.