Co je to?
Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Co je to Warez? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Warez

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je hlavně Internet.
Lidé, kteří zacházejí s warezem, bývají označováni jako počítačoví piráti. Toto označení prosazují a organizace zastupující držitele autorských práv, ale uživatelé warezu se s tímto označením ztotožňují.


Co je to Warez? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Warez. Co znamená pojem Warez z kategorie Internet?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Warez sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Warez patří do sekce Internet

Klíčová slova: termín, heslo, definice, co je to Warez?, význam pojmu, terminologie, informace, slovník, definice pojmu, Warez, lexikon, popis, význam, Internet, přesný význam, vysvětlení, odborné názvosloví, formulace


Pojem Warez je v kategorii Internet, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat termín Warez ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Warez ve Wikislovníku

Hledat termín Warez ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Warez na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Warez ve Wikimedia Commons

Najít pojem Warez ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Warez například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Warez? resp. co přesně označuje termín Warez? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Warez, odpověď na dotaz co je to Warez?. Víte např. kdo to je Portýr? Znáte a víte kdo je Domkář? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Internet. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.