Co je to?
Odborný výraz, definice slova Výkon. Co znamená slovo Výkon z kategorie Fyzika?

Co je Výkon?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Výkon?

Výkon je název skalární veličiny, vyjadřující množství práce, které je vykonáno za určitou časovou jednotku. Výkon může být průměrný nebo okamžitý. Průměrný výkon se měří za daný časový interval, okamžitý výkon je vztahován k danému časovému okamžiku. Pokud je měřeno množství energie, které se spotřebuje za určitou časovou jednotku, nazývá se příkonem.
Poměr výkonu a příkonu se označuje jako účinnost, vyjádřenou procenty. Výkon sám se značí jako P, jeho jednotkou je watt (značka W), dá se vyjádřit také v koňských silách nebo kaloriích za sekundu.


Co je to Výkon? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Výkon. Co znamená slovo Výkon z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Výkon s jinými lidmi na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Výkon patří do kategorie fyzika

Klíčová slova: přesný výraz, slovo, formulace, názvosloví, význam slova, vysvětlení, co to je, přesný význam, termín, pojem, wiki, terminologie, Výkon, lexikon, fyzika, slovník, popis, definice


Pojem Výkon je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Výkon? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.
Rozlišuje se průměrný výkon, který se vztahuje k určitému časovému intervalu, a okamžitý výkon, který se vztahuje k určitému časovému okamžiku.
Množství energie spotřebované za jednotku času se označuje jako příkon.
Vzájemný poměr výkonu a příkonu vyjadřuje poměrnou fyzikální veličinu nazývanou účinnost, která se často vyjadřuje v procentech (poměr násobený 100).

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat videa s názvem Výkon na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Výkon ve Wikimedia Commons

Hledat frázi Výkon ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Výkon ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Výkon ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít frázi Výkon ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Výkon například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v projektu slovnik.cz, v Google obrázcích, ve fulltextu Yahoo.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už znáte odpověď na otázku co znamená slovo Výkon? resp. co se skrývá pod slovem Výkon? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výkon, odpověď na dotaz co je to Výkon?. Víte např. kdo to je Hokynář? Znáte a víte kdo je Marie Poledňáková? Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci fyzika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie fyzika, fyzika model, výkon, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.