Co je to?
Výraz, termín, definice slova Výkon. Co znamená odborný pojem Výkon z kategorie Fyzika?

Co je to Výkon? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Výkon?

Výkon je název skalární veličiny, vyjadřující množství práce, které je vykonáno za určitou časovou jednotku. Výkon může být průměrný nebo okamžitý. Průměrný výkon se měří za daný časový interval, okamžitý výkon je vztahován k danému časovému okamžiku. Pokud je měřeno množství energie, které se spotřebuje za určitou časovou jednotku, nazývá se příkonem.
Poměr výkonu a příkonu se označuje jako účinnost, vyjádřenou procenty. Výkon sám se značí jako P, jeho jednotkou je watt (značka W), dá se vyjádřit také v koňských silách nebo kaloriích za sekundu.


Co je to Výkon? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Výkon. Co znamená odborný pojem Výkon z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Výkon? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Výkon patří do sekce Fyzika

Klíčová slova: co znamená, Fyzika, co to je, slovo, odborné názvosloví, informace, Výkon, terminologie, význam pojmu, přesný výraz, Fyzika, lexikon, přesný význam, vysvětlení, odborný výraz, formulace, definice, názvosloví


Pojem Výkon je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Výkon?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.
Rozlišuje se průměrný výkon, který se vztahuje k určitému časovému intervalu, a okamžitý výkon, který se vztahuje k určitému časovému okamžiku.
Množství energie spotřebované za jednotku času se označuje jako příkon.
Vzájemný poměr výkonu a příkonu vyjadřuje poměrnou fyzikální veličinu nazývanou účinnost, která se často vyjadřuje v procentech (poměr násobený 100).

Linky na další online zdroje

Najít výraz Výkon ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Výkon ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Výkon na Google.cz

Vyhledat pojem Výkon ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Výkon ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Výkon ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Výkon například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Výkon? resp. jaký je význam slova Výkon? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výkon, odpověď na dotaz co je to Výkon?. Víte např. kdo to je Programátor? Znáte a víte kdo je Sergey Brin? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Fyzika). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.