Co je to?
Definice odborného termínu, slova Šek. Co znamená pojem Šek z kategorie Bankovnictví?

Co je to Šek? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Šek

Bankovní formulář, který po vyplnění přesně daných náležitostí funguje jako platební prostředek. Jde o způsob, jak platit bez použití peněz v hotovosti. Banka formou šeku dostane příkaz, že má osobě, která předloží šek, vyplatit určitou finanční sumu. V současnosti se vás obchodník obvykle zeptá, zda budete platit v hotovosti nebo kartou. V minulosti se ptal, zda budete platit šekem nebo hotově. Výdaje se při placení šekem připisují na vrub účtu, ke kterému je šek vázán.
Šeky se dělí do několika kategorií. První je podle výstavce, tedy podle subjektu, který šek vystavuje. V tomto případě jde o šeky bankovní, vystavené bankou, která zaručuje jejich proplacení a šeky soukromé, které vystavuje osoba vlastnící šekovou knížku. V případě soukromých šeků musí mít majitel účtu, tedy osoba nebo firma u banky šekovatelný účet (účet, ke kterému je k dispozici šeková knížka). Banka soukromý šek proplatí po jeho předložení a následném ověření.
Šeky se dělí podle způsobu výplaty, a to na pokladní, na základě kterých je vyplácena hotovost, a šeky k zúčtování určené pro bezhotovostní platby.
Třetí dělení šeků závisí na převoditelnosti. Jde o šek na jméno, který je možný vyplatit pouze konkrétní osobě. Další možností je šek na majitele, který se vyplácí tomu, kdo ho předloží. Existuje ale i šek na řad, který je možný převést rubopisem. Co to znamená? Na rubu šeku uvede majitel oprávněnou osobu, které má být šek vyplacen a vše potvrdí svým podpisem.
Speciálním druhem šeku jsou potom šeky cestovní. Především v minulosti pomáhat cestovatelům, aby si nemuseli brát s sebou velkou hotovost a v cizí zemi mohli platit ubytování a stravu, nebo si nechat vyplatit určitou částku v místní měně.
Pravidla placení šekem přesně určují zákony. Základem je Ženevská šeková konvence nebo Anglosaský šekový systém. V Evropě většina zemí používá Ženevskou šekovou konvenci, USA, Velká Británie a země patřící k Britskému společenství národů naopak vycházejí z Anglosaského šekového systému. V České republice pravidla použití šeků určuje zákon č.191/1950 Sb. směnečný a šekový.


Definice odborného termínu, slova Šek. Co znamená pojem Šek z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Šek s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Šek se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: Bankovnictví, význam pojmu, názvosloví, přesný význam, formulace, synonymum, heslo, co znamená, Šek, co je to Šek?, definice pojmu, termín, pojem, terminologie, wiki, slovník, význam, terminus technicus


Pojem Šek je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Vyhledat slovo Šek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Šek na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Šek ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Šek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Šek ve Wikimedia Commons

Najít výraz Šek ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Šek například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikipedii nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Šek? resp. co je to Šek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Šek, odpověď na dotaz co je to Šek?. Víte např. kdo to je Padlý anděl? Znáte a víte kdo je Perníkář? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..