Co je to?
Definice odborného termínu, slova Šek. Co znamená pojem Šek z kategorie Bankovnictví?

Co je Šek?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Šek

Bankovní formulář, který po vyplnění přesně daných náležitostí funguje jako platební prostředek. Jde o způsob, jak platit bez použití peněz v hotovosti. Banka formou šeku dostane příkaz, že má osobě, která předloží šek, vyplatit určitou finanční sumu. V současnosti se vás obchodník obvykle zeptá, zda budete platit v hotovosti nebo kartou. V minulosti se ptal, zda budete platit šekem nebo hotově. Výdaje se při placení šekem připisují na vrub účtu, ke kterému je šek vázán.
Šeky se dělí do několika kategorií. První je podle výstavce, tedy podle subjektu, který šek vystavuje. V tomto případě jde o šeky bankovní, vystavené bankou, která zaručuje jejich proplacení a šeky soukromé, které vystavuje osoba vlastnící šekovou knížku. V případě soukromých šeků musí mít majitel účtu, tedy osoba nebo firma u banky šekovatelný účet (účet, ke kterému je k dispozici šeková knížka). Banka soukromý šek proplatí po jeho předložení a následném ověření.
Šeky se dělí podle způsobu výplaty, a to na pokladní, na základě kterých je vyplácena hotovost, a šeky k zúčtování určené pro bezhotovostní platby.
Třetí dělení šeků závisí na převoditelnosti. Jde o šek na jméno, který je možný vyplatit pouze konkrétní osobě. Další možností je šek na majitele, který se vyplácí tomu, kdo ho předloží. Existuje ale i šek na řad, který je možný převést rubopisem. Co to znamená? Na rubu šeku uvede majitel oprávněnou osobu, které má být šek vyplacen a vše potvrdí svým podpisem.
Speciálním druhem šeku jsou potom šeky cestovní. Především v minulosti pomáhat cestovatelům, aby si nemuseli brát s sebou velkou hotovost a v cizí zemi mohli platit ubytování a stravu, nebo si nechat vyplatit určitou částku v místní měně.
Pravidla placení šekem přesně určují zákony. Základem je Ženevská šeková konvence nebo Anglosaský šekový systém. V Evropě většina zemí používá Ženevskou šekovou konvenci, USA, Velká Británie a země patřící k Britskému společenství národů naopak vycházejí z Anglosaského šekového systému. V České republice pravidla použití šeků určuje zákon č.191/1950 Sb. směnečný a šekový.


Co je to Šek? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Šek. Co znamená pojem Šek z kategorie Bankovnictví?

Omlouváme se, ale nezaručujeme úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Šek patří do sekce bankovnictví

Klíčová slova: co je to Šek?, co znamená, přesný význam, co to je, terminologie, terminus technicus, bankovnictví, Šek, synonymum, lexikon, význam, wiki, názvosloví, heslo, odborný výraz, definice, bankovnictví, význam pojmu


Pojem Šek je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Šek? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Šek je bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění předepsaných náležitostí stává platební prostředek a cenný papír, úzká forma směnky cizí. Šek popisuje a jeho použití upravuje v České republice zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, vycházející z Ženevské šekové konvence. Šek má mnoho společného se směnkou, je však jednodušším instrumentem: nemá přímého dlužníka, nemůže být intervenován, je vždy splatný na viděnou atd.
Šekové právo je ve světě včleněno do státního zákonodárství buď na základě Ženevské šekové konvence, nebo zákonodárství používá Anglosaský šekový systém. Ženevskou šekovou konvenci užívá v zákonodárství většina evropských zemí. Anglosaský šekový systém používají tradičně především Velká Británie, USA a jiná na Británii dříve závislá území dnes sdružená v Britském společenství národů.

Jiné informační zdroje o pojmu Šek

Vyhledat výraz Šek ve vyhledávači Qwant

Najít heslo Šek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Šek na Google.cz

Najít heslo Šek ve fulltextu vyhledávače Info.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Šek ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Šek na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Šek například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Šek? resp. co je to Šek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Šek, odpověď na dotaz co je to Šek?. Víte např. kdo to je Vendula Pizingerová? Znáte a víte kdo je Antonín Hardt? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je bankovnictví. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie bankovnictví, banka nová, Šek, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..