Co je to?
Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Co je to Factoring? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Factoring

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky uhradí, doplatí společnost zbývající částku.
Factoring může být úplný – faktoringová společnost zajistí všechny potřebné operace, nebo důvěrný – předmětem factoringu jsou jen určité pohledávky, dále tuzemský nebo zahraniční. Factoringová společnost si za své služby účtuje provizi.


Co je to Factoring? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Factoring? Potom se o definici podělte s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Factoring se nachází v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: heslo, význam, Factoring, popis, odborný výraz, přesný výraz, přesný význam, formulace, definice, odborné názvosloví, názvosloví, termín, terminus technicus, informace, Bankovnictví, slovo, co je to Factoring?, význam pojmu


Pojem Factoring je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Factoring dozvíte následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:
vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
existence možnosti postoupení pohledávky
splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z přijatelné země

Hledejte pojem Factoring v následujících vyhledávačích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Factoring ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Factoring ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Factoring ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Factoring na Google.cz

Vyhledat výraz Factoring ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Factoring ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Factoring například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Factoring? resp. jaký je přesný význam slova Factoring? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Factoring, odpověď na dotaz co je to Factoring?. Víte např. kdo to je Flákač? Znáte a víte kdo je Specialista marketingu? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Bankovnictví). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.