Co je to?
Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Co je to Factoring? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Factoring

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky uhradí, doplatí společnost zbývající částku.
Factoring může být úplný – faktoringová společnost zajistí všechny potřebné operace, nebo důvěrný – předmětem factoringu jsou jen určité pohledávky, dále tuzemský nebo zahraniční. Factoringová společnost si za své služby účtuje provizi.


Co je to Factoring? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Factoring sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Factoring patří do sekce Bankovnictví

Klíčová slova: informace, slovník, co je to Factoring?, formulace, co znamená, odborné názvosloví, význam slova, terminus technicus, přesný význam, význam pojmu, názvosloví, slovo, co to je, Factoring, odborný výraz, synonymum, definice, heslo


Pojem Factoring je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Factoring? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:
vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
existence možnosti postoupení pohledávky
splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z přijatelné země

Zkuste zjistit více informací o slovu Factoring v následujících zdrojích

Hledat videa s názvem Factoring na Youtube

Najít pojem Factoring ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Factoring ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Factoring ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Factoring ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Factoring ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Factoring například v evropském vyhledávači Qwant, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Factoring? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Factoring? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Factoring, odpověď na dotaz co je to Factoring?. Víte např. kdo to je Gerontofil? Znáte a víte kdo je Tiskař? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Bankovnictví). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.