Co je to?
Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Co je to Factoring? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Factoring

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky uhradí, doplatí společnost zbývající částku.
Factoring může být úplný – faktoringová společnost zajistí všechny potřebné operace, nebo důvěrný – předmětem factoringu jsou jen určité pohledávky, dále tuzemský nebo zahraniční. Factoringová společnost si za své služby účtuje provizi.


Co je to Factoring? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Factoring s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Factoring je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: Bankovnictví, slovo, přesný výraz, odborné názvosloví, informace, přesný význam, pojem, synonymum, názvosloví, co to je, co je to Factoring?, wiki, význam, heslo, formulace, terminus technicus, popis, termín


Pojem Factoring je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Factoring? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:
vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
existence možnosti postoupení pohledávky
splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z přijatelné země

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Factoring ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Factoring ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Factoring ve Wikizdrojích

Najít pojem Factoring ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Factoring ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Factoring ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Factoring například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Factoring? resp. co označuje slovo Factoring? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Factoring, odpověď na dotaz co je to Factoring?. Víte např. kdo to je Opolčenec? Znáte a víte kdo je Russell Crowe? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Bankovnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.