Co je to?
Výraz, termín, definice slova Factoring. Co znamená odborný pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Co je to Factoring? Význam slova

Co znamená termín Factoring? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky uhradí, doplatí společnost zbývající částku.
Factoring může být úplný – faktoringová společnost zajistí všechny potřebné operace, nebo důvěrný – předmětem factoringu jsou jen určité pohledávky, dále tuzemský nebo zahraniční. Factoringová společnost si za své služby účtuje provizi.


Co je to Factoring? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Factoring. Co znamená odborný pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kolegy na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Factoring se nachází v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: terminologie, heslo, formulace, termín, vysvětlení, bankovnictví, co je to Factoring?, co znamená, bankovnictví, wiki, odborný výraz, co to je, Factoring, názvosloví, lexikon, význam pojmu, odborné názvosloví, definice pojmu


Pojem Factoring je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Factoring můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:
vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
existence možnosti postoupení pohledávky
splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z přijatelné země

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Najít heslo Factoring ve Wikislovníku

Najít pojem Factoring ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Factoring na Youtube

Hledat slovo Factoring ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Factoring na Google.cz

Vyhledat pojem Factoring ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Factoring například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Factoring? resp. jaká je definice slova Factoring? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Factoring, odpověď na dotaz co je to Factoring?. Víte např. kdo to je Swarovski? Znáte a víte kdo je SW architekt? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Factoring v jiné sekci než bankovnictví. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.