Co je to?
Výraz, termín, definice slova Sociologie. Co znamená odborný pojem Sociologie z kategorie Věda?

Co je to Sociologie? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Sociologie

Sociologie je jednou ze společenských věd, která se zabývá sociálními problémy a životem jedinců, různých skupin i celé společnosti. Náhledy na její obsah a předmět zájmu mohou být různé, proto se lze setkat s definicemi jako věda o složení společnosti, lidském jednání, sociálních postojích, faktech, vývoji, změnách nebo skupinách.
Základní metodou sociologie je sociologický výzkum. Jeho objektem může být buď celá populace nebo jen jeden objekt či určitá skupina jedinců.


Co je to Sociologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Sociologie. Co znamená odborný pojem Sociologie z kategorie Věda?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Sociologie? Pak se o ní podělte s kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Sociologie je v kategorii věda

Klíčová slova: názvosloví, význam slova, heslo, formulace, význam, terminologie, slovo, synonymum, pojem, termín, terminus technicus, vysvětlení, co znamená, slovník, definice pojmu, Sociologie, co to je, věda


Pojem Sociologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Sociologie dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty.Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně.

Auguste Comte

Auguste Comte je považován za zakladatele sociologie. Zdroj: Wikimedia commons, licence: public domain
Auguste Comte je považován za zakladatele sociologie. Zdroj: Wikimedia commons, licence: public domain


Další informační zdroje

Hledat pojem Sociologie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Sociologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Sociologie ve Wikizdrojích

Hledat slovo Sociologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Sociologie na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Sociologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Sociologie například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste zjistili jaká je definice slova Sociologie? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Sociologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sociologie, odpověď na dotaz co je to Sociologie?. Víte např. kdo to je Násilník? Znáte a víte kdo je Rudolf Schuster? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než věda). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.