Co je to?
Výraz, termín, definice slova Sociologie. Co znamená odborný pojem Sociologie z kategorie Věda?

Co je to Sociologie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Sociologie?

Sociologie je jednou ze společenských věd, která se zabývá sociálními problémy a životem jedinců, různých skupin i celé společnosti. Náhledy na její obsah a předmět zájmu mohou být různé, proto se lze setkat s definicemi jako věda o složení společnosti, lidském jednání, sociálních postojích, faktech, vývoji, změnách nebo skupinách.
Základní metodou sociologie je sociologický výzkum. Jeho objektem může být buď celá populace nebo jen jeden objekt či určitá skupina jedinců.


Co je to Sociologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Sociologie. Co znamená odborný pojem Sociologie z kategorie Věda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Sociologie? Pak se o ní podělte s kolegy na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Sociologie patří do sekce věda

Klíčová slova: formulace, přesný význam, vysvětlení, věda, věda, lexikon, termín, terminus technicus, terminologie, slovo, definice, význam slova, význam pojmu, wiki, slovník, odborné názvosloví, informace, názvosloví


Pojem Sociologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Sociologie můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty.Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně.

Auguste Comte

Auguste Comte je považován za zakladatele sociologie. Zdroj: Wikimedia commons, licence: public domain
Auguste Comte je považován za zakladatele sociologie. Zdroj: Wikimedia commons, licence: public domain


Další informační zdroje o slovu Sociologie

Zkusit najít slovo Sociologie ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Sociologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Sociologie ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Sociologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sociologie ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Sociologie ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Sociologie například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Sociologie? resp. co znamená slovo Sociologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sociologie, odpověď na dotaz co je to Sociologie?. Víte např. kdo to je Belzebub? Znáte a víte kdo je Veronika Freimanová? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je věda. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.