Co je to?
Odborný výraz, definice slova Supervize. Co znamená pojem Supervize z kategorie Psychologie?

Co je to Supervize? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Supervize?

Pojem supervize se využívá hlavně u lidem pomáhajících zaměstnání, kde se jedná o nástroj celoživotního vzdělávání. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Postupem času se začala využívat v různých odvětvích jako školství, sociální práce či zdravotnictví.
Smyslem je rozvíjet profesní dovednosti jednotlivce, posilovat vztahy v rámci kolektivu a hledat řešení problematických situací. Forma supervize je většinou rozhovor. Supervizorem se může stát zkušený odborník se speciálním výcvikem.


Co je to Supervize? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Supervize. Co znamená pojem Supervize z kategorie Psychologie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Supervize můžete sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Supervize je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: Psychologie, vysvětlení, přesný význam, názvosloví, význam slova, definice, význam pojmu, wiki, lexikon, odborný výraz, definice pojmu, popis, terminus technicus, heslo, co to je, co je to Supervize?, odborné názvosloví, význam


Pojem Supervize je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Supervize píše následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Později se začala využívat i v dalších oblastech jako je sociální práce, zdravotnictví, školství a v poslední době i ve výrobních podnicích. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci. Supervize má většinou formu rozhovoru mezi supervizorem a supervidovaným (supervidovanými). Supervize zvyšuje účinnost práce zaměřením se na její cíle, zvyšuje i kvalitu práce zaměřením se na průběh (proces). Ústřední pozornost je věnována vztahům, které jsou v pomáhajících profesích snad nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce. Supervize obsahuje složky nadhledu a dohledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Najít výraz Supervize ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Supervize ve Wikizdrojích

Hledat pojem Supervize ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Supervize ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Supervize ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Supervize ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Supervize například v evropském vyhledávači Qwant, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Supervize? resp. co znamená slovo Supervize? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Supervize, odpověď na dotaz co je to Supervize?. Víte např. kdo to je Rarášek? Znáte a víte kdo je Kvestor? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Psychologie). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.