Co je to?
Výraz, termín, definice slova Jmenovatel. Co znamená odborný pojem Jmenovatel z kategorie Matematika?

Co je to Jmenovatel? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Jmenovatel

Jmenovatel je součástí zlomku, která se nachází v dolní části zlomku pod zlomkovou čarou. Jmenovatel podává informaci o tom, z kolika dílů celkem se celek skládá. Je nedílnou součástí zlomku, stejně jako čitatel.
Prací s oběma součástmi zlomku lze provádět různé matematické úkony. Pokud pracujeme s čitateli a jmenovateli, můžeme zlomky například sčítat, odčítat, násobit, dělit, umocňovat, odmocňovat, krátit nebo rozšiřovat.


Co je to Jmenovatel? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Jmenovatel. Co znamená odborný pojem Jmenovatel z kategorie Matematika?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Jmenovatel se nachází v sekci matematika

Klíčová slova: co znamená, přesný výraz, definice, pojem, informace, Jmenovatel, matematika, termín, odborný výraz, vysvětlení, popis, co je to Jmenovatel?, wiki, terminus technicus, lexikon, odborné názvosloví, matematika, názvosloví


Pojem Jmenovatel je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Pro další informace o termínu Jmenovatel zkuste tyto odkazy

Najít výraz Jmenovatel ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Jmenovatel na Google.cz

Vyhledat výraz Jmenovatel ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Jmenovatel ve Wikipedii

Najít slovo Jmenovatel ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Jmenovatel na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Jmenovatel například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Jmenovatel? resp. co se skrývá pod slovem Jmenovatel? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jmenovatel, odpověď na dotaz co je to Jmenovatel?. Víte např. kdo to je Bad Bunny? Znáte a víte kdo je Sviňák? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než matematika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.