Co je to?
Definice výrazu Právo šaría. Co znamená odborný pojem Právo šaría z kategorie Náboženství?

Co to je Právo šaría? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Právo šaría?

Právo šaría je odvozeno z náboženství islámu a jeho zásad. Jedná se o systém náboženského islámského práva, který čerpá především z Koránu a hadísů. V doslovném překladu je šaría cesta, tedy návod pro věřícího, jak podle islámu žít a chovat se v soukromí. Nejedná se tedy o světský právní systém.
Rozebírá vztah člověka a Aláha, a vztahy mezi lidmi. Zaměřuje se na běžný život, rodinu, politiku, ekonomii, obchod, smlouvy, sex, hygienu a další oblasti. Teprve v pozdější době začalo právo šaría sloužit chalífátu a regulovat vztah člověka a společnosti.


Co je to Právo šaría? Význam slova, termín, Definice výrazu Právo šaría. Co znamená odborný pojem Právo šaría z kategorie Náboženství?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Právo šaría? se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Právo šaría je v sekci náboženství

Klíčová slova: co znamená, slovo, heslo, odborný výraz, formulace, synonymum, co to je, odborné názvosloví, terminologie, informace, význam slova, definice pojmu, přesný výraz, lexikon, popis, přesný význam, vysvětlení, pojem


Pojem Právo šaría je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Právo šaría? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Šaría (sharīʿah, arab. شريعة, IPA: [ʃaˈriːʕa]) je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, zejména z Koránu a hadísů. Arabské slovo "šaría" doslovně znamená "cesta". Šaría není jako sekulární právní systém, protože zároveň dává věřícímu návod, jak žít v soukromém životě podle islámu. Zabývá se vztahem člověka k Alláhovi a vztahem člověka k člověku, a až sekundárně začaly na základě potřeby chalífátu vznikat právní odvětví regulující vztah člověka a společnosti, jako je například trestní právo.

Právo šaría a korán

Systém islámského náboženského práva šaría čerpá především z Koránu. Autor: Afshad Subair, zdroj: Pixabay
Systém islámského náboženského práva šaría čerpá především z Koránu. Autor: Afshad Subair, zdroj: Pixabay


Více informací o pojmu Právo šaría lze najít v následujících zdrojích

Hledat videa s názvem Právo šaría na Youtube

Najít termín Právo šaría ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Právo šaría ve Wikimedia Commons

Hledat termín Právo šaría ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Právo šaría ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Právo šaría ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Právo šaría například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Teď už víte co znamená slovo Právo šaría? resp. co přesně znamená slovo Právo šaría? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právo šaría, odpověď na dotaz co je to Právo šaría?. Víte např. kdo to je Brian Johnson? Znáte a víte kdo je Michal Malátný? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto hledat termín Právo šaría hledat i v jiných kategoriích (než náboženství). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?