Co je to?
Definice odborného termínu, slova Právo šaría. Co znamená pojem Právo šaría z kategorie Náboženství?

Co je to Právo šaría? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Právo šaría

Právo šaría je odvozeno z náboženství islámu a jeho zásad. Jedná se o systém náboženského islámského práva, který čerpá především z Koránu a hadísů. V doslovném překladu je šaría cesta, tedy návod pro věřícího, jak podle islámu žít a chovat se v soukromí. Nejedná se tedy o světský právní systém.
Rozebírá vztah člověka a Aláha, a vztahy mezi lidmi. Zaměřuje se na běžný život, rodinu, politiku, ekonomii, obchod, smlouvy, sex, hygienu a další oblasti. Teprve v pozdější době začalo právo šaría sloužit chalífátu a regulovat vztah člověka a společnosti.


Co je to Právo šaría? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Právo šaría. Co znamená pojem Právo šaría z kategorie Náboženství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Právo šaría s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Právo šaría je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: slovo, definice pojmu, co to je, terminus technicus, definice, heslo, slovník, Náboženství, Právo šaría, popis, co je to Právo šaría?, synonymum, přesný výraz, názvosloví, wiki, význam slova, význam pojmu, pojem


Pojem Právo šaría je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Právo šaría? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Šaría (sharīʿah, arab. شريعة, IPA: [ʃaˈriːʕa]) je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, zejména z Koránu a hadísů. Arabské slovo "šaría" doslovně znamená "cesta". Šaría není jako sekulární právní systém, protože zároveň dává věřícímu návod, jak žít v soukromém životě podle islámu. Zabývá se vztahem člověka k Alláhovi a vztahem člověka k člověku, a až sekundárně začaly na základě potřeby chalífátu vznikat právní odvětví regulující vztah člověka a společnosti, jako je například trestní právo.

Právo šaría a korán

Systém islámského náboženského práva šaría čerpá především z Koránu. Autor: Afshad Subair, zdroj: Pixabay
Systém islámského náboženského práva šaría čerpá především z Koránu. Autor: Afshad Subair, zdroj: Pixabay


Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Právo šaría ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Právo šaría ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Právo šaría ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Právo šaría ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Právo šaría ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Právo šaría na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Právo šaría například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Právo šaría? resp. co se skrývá pod slovem Právo šaría? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právo šaría, odpověď na dotaz co je to Právo šaría?. Víte např. kdo to je Rodinný příslušník? Znáte a víte kdo je Tiger Woods? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Náboženství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?