Co je to?
Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je to Verš? Význam slova

Co znamená termín Verš? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.


Co je to Verš? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Verš se nachází v kategorii Literatura

Klíčová slova: co to je, Verš, wiki, odborné názvosloví, co znamená, co je to Verš?, lexikon, slovník, informace, význam slova, termín, přesný význam, definice pojmu, názvosloví, význam pojmu, odborný výraz, heslo, slovo


Pojem Verš je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Verš můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Jiné doporučené zdroje informací

Najít termín Verš na Google.cz

Najít slovo Verš ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Verš ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Verš ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Verš ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Verš ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Verš například ve Wikizdrojích, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Verš? resp. co vlastně znamená slovo Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Zvukař? Znáte a víte kdo je Podnikatel? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Literatura). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.