Co je to?
Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je to Verš? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Verš?

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.


Co je to Verš? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Verš s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Verš se nachází v kategorii Literatura

Klíčová slova: slovo, pojem, slovník, odborné názvosloví, informace, wiki, význam, význam slova, přesný význam, co to je, synonymum, Literatura, definice, co je to Verš?, termín, vysvětlení, definice pojmu, význam pojmu


Pojem Verš je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Verš dozvíte následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Více informací o pojmu Verš lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat výraz Verš na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Verš ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Verš na Youtube

Hledat termín Verš ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Verš ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Verš ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Verš například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Verš? resp. co přesně znamená slovo Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Ťaman? Znáte a víte kdo je Aktér? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Literatura. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.