Co je to?
Výraz, termín, definice slova Verš. Co znamená odborný pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je to Verš? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Verš

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.


Co je to Verš? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Verš. Co znamená odborný pojem Verš z kategorie Literatura?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Verš? Potom se o definici podělte s vašimi přáteli na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Verš se nachází v kategorii literatura

Klíčová slova: definice pojmu, význam, přesný výraz, termín, co to je, terminus technicus, pojem, literatura, popis, co je to Verš?, terminologie, definice, význam pojmu, slovo, Verš, odborné názvosloví, wiki, význam slova


Pojem Verš je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Verš?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Více informací o pojmu Verš lze najít v následujících zdrojích

Hledat pojem Verš ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Verš ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Verš ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Verš ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Verš ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Verš ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Verš například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Nyní už nejspíš víte co to je Verš? resp. co označuje slovo Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Chytrák? Znáte a víte kdo je Hamoun? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Verš hledat i v jiných kategoriích (než literatura) Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.