Co je to?
Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je to Verš? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Verš

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.


Co je to Verš? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Verš je v kategorii Literatura

Klíčová slova: co znamená, slovník, co je to Verš?, vysvětlení, význam pojmu, terminus technicus, lexikon, definice, odborné názvosloví, terminologie, synonymum, wiki, slovo, heslo, pojem, význam, přesný výraz, popis


Pojem Verš je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Verš? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Další zdroje informací

Hledat výraz Verš ve Wikizdrojích

Hledat termín Verš ve Wikislovníku

Hledat slovo Verš ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Verš ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Verš ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Verš ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Verš například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Verš? resp. jaký je přesný význam slova Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Poděs? Znáte a víte kdo je Podnikatel? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Literatura). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.