Co je to?
Definice výrazu, termínu Verš. Co znamená odborný pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je Verš? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Verš?

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.


Co je to Verš? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Verš. Co znamená odborný pojem Verš z kategorie Literatura?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s jinými lidmi na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Verš je v kategorii literatura

Klíčová slova: literatura, přesný význam, odborné názvosloví, co to je, heslo, názvosloví, popis, synonymum, literatura, termín, co znamená, přesný výraz, formulace, terminologie, pojem, slovo, wiki, terminus technicus


Pojem Verš je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Verš dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit najít slovo Verš ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Verš na Youtube

Vyhledat termín Verš ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Verš ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Verš ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Verš ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Verš například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Verš? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Steven Spielberg? Znáte a víte kdo je Samorost? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto hledat termín Verš hledat i v jiných kategoriích (než literatura). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.