Co je to?
Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je to Verš? Význam slova

Co znamená termín Verš? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.


Co je to Verš? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Verš sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Verš patří do sekce Literatura

Klíčová slova: Verš, přesný výraz, přesný význam, Literatura, co to je, názvosloví, synonymum, definice, terminologie, formulace, význam pojmu, význam slova, vysvětlení, definice pojmu, termín, odborné názvosloví, pojem, lexikon


Pojem Verš je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Verš můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít výraz Verš ve vyhledávači Yandex

Najít termín Verš ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Verš ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Verš na Google.cz

Hledat termín Verš ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Verš ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Verš například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikizdrojích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Verš? resp. jaký je význam pojmu Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Múza? Znáte a víte kdo je Aktér? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Literatura). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.