Co je to?
Definice výrazu Verš. Co znamená odborný pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je Verš?

Co znamená termín Verš? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.


Co je to Verš? Význam slova, termín, Definice výrazu Verš. Co znamená odborný pojem Verš z kategorie Literatura?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Verš je v sekci literatura

Klíčová slova: slovník, terminus technicus, terminologie, definice, význam pojmu, formulace, přesný význam, význam slova, Verš, literatura, informace, vysvětlení, termín, synonymum, literatura, přesný výraz, pojem, odborný výraz


Pojem Verš je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Verš? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Další zdroje informací

Najít pojem Verš ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Verš na Google obrázcích

Zkusit najít pojem Verš ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Verš na Google.cz

Hledat slovo Verš ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Verš ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Verš například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku jaký je význam slova Verš? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Shakira? Znáte a víte kdo je Samorost? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste hledání odborného pojmu Verš i v jiné kategorii než je sekce literatura. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie literatura, Domácí knihovna, verš, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.