Co je to?
Definice výrazu Jinotaj. Co znamená odborný pojem Jinotaj z kategorie Literatura?

Co to je Jinotaj? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Jinotaj

Jinotaj neboli alegorie je dílo, které svou podobou nebo zněním vypovídá o něčem, co na první pohled není vidět, něco, co se skrývá. K plnému porozumění je potřeba nápověda, klíč. V literatuře se jedná o text, u něhož není důležitý význam viditelný na první pohled, ale nositelem myšlenek a sdělení autora je to, co je skryto takovým způsobem, který pochopí pouze zasvěcení.
Jinotaj se skládá ze dvou příběhů. Jeden je vyprávěný, druhý je utajený a je nositelem zamýšleného sdělení autora textů. V prvním textu se nacházejí odkazy a vodítka k tomu, co má být řečeno, k pravému příběhu.


Co je to Jinotaj? Význam slova, termín, Definice výrazu Jinotaj. Co znamená odborný pojem Jinotaj z kategorie Literatura?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Jinotaj se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Jinotaj se nachází v sekci Literatura

Klíčová slova: přesný význam, co to je, význam pojmu, Jinotaj, lexikon, slovník, Literatura, význam, synonymum, přesný výraz, názvosloví, význam slova, co je to Jinotaj?, termín, popis, odborný výraz, Literatura, vysvětlení


Pojem Jinotaj je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Jinotaj můžete dozvědět následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Jinotaj, je text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. Je to tudíž dílo, jehož vlastní smysl je nezasvěceným skryt a k porozumění vyžaduje nějaký klíč. Alegorie se tím podobá symbolu a do jisté míry i podobenství, jenže její vlastní smysl v ní není výslovně vyjádřen. Příkladem alegorie může být Orwellův román Farma zvířat, který líčí poměry na farmě, sděluje však něco podstatného o totalitárním státě. Jednotlivá zvířata na farmě odpovídají různým rolím a funkcím v takovém státě a pro čtenáře, který tento odkaz nepochopil, nedává román valný smysl. Alegorie často používá personifikace a metafory.

Odkazy na jiné weby

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Jinotaj ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Jinotaj ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Jinotaj ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Jinotaj na Youtube

Vyhledat slovo Jinotaj ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Jinotaj ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Jinotaj například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Jinotaj? resp. jaký je význam pojmu Jinotaj? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jinotaj, odpověď na dotaz co je to Jinotaj?. Víte např. kdo to je Fundraiser? Znáte a víte kdo je Abbé? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Literatura. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.