Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Inovace. Co znamená pojem Inovace z kategorie Latina?

Co je Inovace?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Inovace

Inovace znamená proces, při kterém se vytvářejí a zavádějí nové nebo vylepšené výrobky, služby, technologie nebo obchodní strategie, díky kterým vznikají nové příležitosti a další hodnoty. . Inovace mohou být realizovány ve všech oblastech lidské činnosti, od vědy a technologie až po podnikání, umění a společenské inovace. Inovace jsou důležitou hnací silou rozvoje a růstu. Díky jim vznikají nové myšlenky, prostor dostává kreativita a nové přístupy k řešení problémů. Inovace mohou být radikální, což znamená úplně nový a revoluční přístup, nebo inkrementální, kdy se provádí menší vylepšení stávajících produktů nebo procesů. Proces inovace obvykle začíná identifikací potřeby nebo problému, který je třeba vyřešit. Poté následuje fáze generování nápadů a kreativního myšlení, kdy se hledají různé možnosti a přístupy. Na řadu přichází vývoj a testování nových konceptů, kde se zkoušejí prototypy, experimenty a zhodnocení jejich proveditelnosti a účinnosti. Pokud je nový koncept úspěšný, následuje fáze implementace, kdy je nová inovace uvedena na trh, implementována do procesů nebo uplatněna v daném kontextu.
Inovace mohou být technologického charakteru, což znamená, že se zaměřují na vývoj nových technologií, produktů a služeb. Mohou se však také týkat organizačních inovací, jako je vylepšení procesů, manažerských metodik a organizačních struktur. Existují také sociální inovace, které se zaměřují na řešení sociálních problémů a zlepšení kvality života lidí. Inovace jsou klíčové pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj organizací, ekonomik a společností. Pomáhají zlepšit efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost, zvyšují hodnotu výrobků pro zákazníky a přinášejí nové příležitosti růstu a rozvoje. Inovace také přispívají k řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, energetická udržitelnost a zlepšení kvality života.


Co je to Inovace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Inovace. Co znamená pojem Inovace z kategorie Latina?

Přes veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze stoprocetně zaručit. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Inovace se nachází v kategorii latina

Klíčová slova: latina, wiki, přesný význam, latina, význam, odborný výraz, definice pojmu, formulace, význam pojmu, slovník, vysvětlení, lexikon, termín, odborné názvosloví, co je to Inovace?, názvosloví, definice, terminologie


Pojem Inovace je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Inovace? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Původ slova inovace pochází z latinského slova innovare, což v českém překladu znamená obnovovat. O zavedení tohoto pojmu do ekonomické sféry se zasloužil především americký ekonom Josef Alois Schumpeter, rodák z Třešti u Jihlavy.
Pojem inovace se dříve uplatňoval spíše v ekonomické sféře. Dnes jsou však inovace nedílnou součástí lidského života a rozvoje člověka. Jak popsal Karel Rýdl ve své knize Inovace školských systémů, inovace jsou: „neoddělitelnou součástí společnosti rozvíjející podnikatelského ducha, tvořivost a představivost i ochotu riskovat.“ Jako součást rozvoje člověka je ale nezbytné inovace vnímat komplexněji, než odpovídá ekonomickému pojetí. Jeden z modelů nabízí teorie inteligentního designu, která hodnotí vyvážení inovačních kroků současně v oblasti ekonomické, v oblasti praktického efektu, v oblasti etické, ekologické, ergonomické (komplexní interakce s lidským organismem) a estetické. Pokud není systém vyvážen, funguje inovace na úkor některých vlastností a působí negativní efekty.

Linky na další online zdroje

Najít pojem Inovace ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Inovace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inovace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Inovace na Google obrázcích

Hledat frázi Inovace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Inovace ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Inovace například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Teďka už zajisté víte jaký je význam slova Inovace? resp. co vlastně znamená slovo Inovace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inovace, odpověď na dotaz co je to Inovace?. Víte např. kdo to je Jiří Šotola? Znáte a víte kdo je Filip Čapka? Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Inovace i v jiných kategoriích (než latina). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie latina, Kniha se svíčkou, inovace, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.