Co je to?
Definice výrazu, termínu Dekadence. Co znamená odborný pojem Dekadence z kategorie Kultura?

Co je to Dekadence? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Dekadence?

Dekadence je označení pro úpadek či rozpad, nemusí však být použito vždy jen v negativním významu. Původně se jednalo o rozklad společnosti, později se pojem přenesl do oblasti umění a ujal se i jako název uměleckého směru v 19. a počátku 20. století.
Jeho podstatou byl rozklad obecně uznávaných hodnot, popření platných tradic. Dekadence se projevovala především v literatuře, kde se takto označoval pocit a názor umělců, kteří před současnou společností unikali do tzv. čistého umění.


Co je to Dekadence? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Dekadence. Co znamená odborný pojem Dekadence z kategorie Kultura?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Dekadence s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dekadence je v kategorii Kultura

Klíčová slova: co je to Dekadence?, lexikon, synonymum, terminus technicus, popis, přesný výraz, terminologie, Kultura, informace, formulace, definice pojmu, Dekadence, slovník, význam pojmu, wiki, termín, přesný význam, slovo


Pojem Dekadence je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Dekadence? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Dekadence (z lat. de-cadentia od cadere, padat) znamená úpadek, rozpad; odtud přídavné jméno dekadentní, úpadkový. Pojem dekadence se objevil ve středověké latině, odkud přešel do většiny národních jazyků. Od raného novověku byl spojován zejména představou kulturního a společenského úpadku, který podle historiků 18. a 19. století vedl k rozpadu Římské říše. Ve druhé polovině 19. století se pojmu začalo užívat i k označení tehdejšího výrazného myšlenkového a uměleckého proudu, postaveného kolem pocitů zmaru, smutku a nudy, ale také na přijímání a vytváření co nejrafinovanějšího umění. Životní styl dekadentů se vyznačoval sklony k okultismu, extrémním podobám náboženství, užívání drog a nevázanému sexuálnímu životu.

Jiné zdroje informací o pojmu Dekadence

Hledat výraz Dekadence ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Dekadence ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dekadence ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Dekadence ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dekadence ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Dekadence ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Dekadence například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Dekadence? resp. co znamená slovo Dekadence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dekadence, odpověď na dotaz co je to Dekadence?. Víte např. kdo to je Jan Evangelista Purkyně? Znáte a víte kdo je Clark Rockefeller? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Kultura. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.