Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dekadence. Co znamená odborný pojem Dekadence z kategorie Kultura?

Co je to Dekadence? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Dekadence?

Dekadence je označení pro úpadek či rozpad, nemusí však být použito vždy jen v negativním významu. Původně se jednalo o rozklad společnosti, později se pojem přenesl do oblasti umění a ujal se i jako název uměleckého směru v 19. a počátku 20. století.
Jeho podstatou byl rozklad obecně uznávaných hodnot, popření platných tradic. Dekadence se projevovala především v literatuře, kde se takto označoval pocit a názor umělců, kteří před současnou společností unikali do tzv. čistého umění.

Co je to Dekadence? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Dekadence. Co znamená odborný pojem Dekadence z kategorie Kultura?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Dekadence můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Dekadence je v sekci kultura

Klíčová slova: wiki, názvosloví, slovo, synonymum, lexikon, slovník, definice pojmu, odborný výraz, vysvětlení, Dekadence, co je to Dekadence?, informace, popis, význam pojmu, termín, význam slova, formulace, definice


Pojem Dekadence je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Dekadence?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dekadence (z lat. de-cadentia od cadere, padat) znamená úpadek, rozpad; odtud přídavné jméno dekadentní, úpadkový. Pojem dekadence se objevil ve středověké latině, odkud přešel do většiny národních jazyků. Od raného novověku byl spojován zejména představou kulturního a společenského úpadku, který podle historiků 18. a 19. století vedl k rozpadu Římské říše. Ve druhé polovině 19. století se pojmu začalo užívat i k označení tehdejšího výrazného myšlenkového a uměleckého proudu, postaveného kolem pocitů zmaru, smutku a nudy, ale také na přijímání a vytváření co nejrafinovanějšího umění. Životní styl dekadentů se vyznačoval sklony k okultismu, extrémním podobám náboženství, užívání drog a nevázanému sexuálnímu životu.

Hledejte pojem Dekadence v následujících vyhledávačích

Vyhledat pojem Dekadence ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Dekadence ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dekadence ve Wikimedia Commons

Najít pojem Dekadence ve vyhledávači Yandex

Najít termín Dekadence ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Dekadence ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Dekadence například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Dekadence? resp. co označuje slovo Dekadence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dekadence, odpověď na dotaz co je to Dekadence?. Víte např. kdo to je Jiří Maštálka? Znáte a víte kdo je Jan Janský? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než kultura). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.