Co je to?
Definice výrazu, termínu Dekadence. Co znamená odborný pojem Dekadence z kategorie Kultura?

Co je to Dekadence? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Dekadence?

Dekadence je označení pro úpadek či rozpad, nemusí však být použito vždy jen v negativním významu. Původně se jednalo o rozklad společnosti, později se pojem přenesl do oblasti umění a ujal se i jako název uměleckého směru v 19. a počátku 20. století.
Jeho podstatou byl rozklad obecně uznávaných hodnot, popření platných tradic. Dekadence se projevovala především v literatuře, kde se takto označoval pocit a názor umělců, kteří před současnou společností unikali do tzv. čistého umění.

Co je to Dekadence? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Dekadence. Co znamená odborný pojem Dekadence z kategorie Kultura?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Dekadence s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Dekadence se nachází v kategorii Kultura

Klíčová slova: Kultura, Kultura, formulace, odborný výraz, význam, význam pojmu, přesný výraz, co to je, terminologie, slovník, význam slova, lexikon, co je to Dekadence?, informace, pojem, synonymum, popis, vysvětlení


Pojem Dekadence je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Dekadence? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dekadence (z lat. de-cadentia od cadere, padat) znamená úpadek, rozpad; odtud přídavné jméno dekadentní, úpadkový. Pojem dekadence se objevil ve středověké latině, odkud přešel do většiny národních jazyků. Od raného novověku byl spojován zejména představou kulturního a společenského úpadku, který podle historiků 18. a 19. století vedl k rozpadu Římské říše. Ve druhé polovině 19. století se pojmu začalo užívat i k označení tehdejšího výrazného myšlenkového a uměleckého proudu, postaveného kolem pocitů zmaru, smutku a nudy, ale také na přijímání a vytváření co nejrafinovanějšího umění. Životní styl dekadentů se vyznačoval sklony k okultismu, extrémním podobám náboženství, užívání drog a nevázanému sexuálnímu životu.

Více informací o slovu Dekadence doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Vyhledat slovo Dekadence ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Dekadence ve Wikizdrojích

Najít termín Dekadence ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dekadence ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Dekadence na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dekadence ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Dekadence například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Dekadence? resp. co přesně znamená slovo Dekadence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dekadence, odpověď na dotaz co je to Dekadence?. Víte např. kdo to je Neurotik? Znáte a víte kdo je Konduktér? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Kultura. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.