Co je to?
Odborný výraz, definice slova Služebnost. Co znamená pojem Služebnost z kategorie Právo?

Co je to Služebnost? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Služebnost?

Služebnost je pojem, upřesňující vztahy a práva mezi vlastníkem věci a tzv. oprávněným. Jedná se o případy, kdy má vlastník zůstat pasivní ke konání oprávněného. Musí tedy tolerovat vymezené činnosti oprávněného, které služebnost definuje.
Podle nového občanského zákoníku se jedná například o okapy, svod dešťové vody, stezku, cestu, pastvu, byt a podobně. Bez povinnosti služebnosti by vlastník uvedené jednání trpět nemusel.


Co je to Služebnost? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Služebnost. Co znamená pojem Služebnost z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Služebnost se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: Právo, termín, informace, význam slova, terminologie, co znamená, názvosloví, co je to Služebnost?, Právo, význam pojmu, synonymum, heslo, formulace, slovník, lexikon, odborný výraz, co to je, přesný význam


Pojem Služebnost je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Služebnost? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Již z názvu služebnost vyplývá, že věc má sloužit i někomu jinému než jejímu vlastníku. Od reálného břemene se služebnost odlišuje pasivitou vlastníka věci, který je na základě služebnosti povinen strpět nějaké jednání (např. chůze přes vlastní pozemek) nebo zdržet se jednání (např. nestavět na vlastním pozemku nad určitou výšku).

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit najít výraz Služebnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Služebnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Služebnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Služebnost ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Služebnost ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Služebnost ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Služebnost například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Služebnost? resp. jaká je definice termínu Služebnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Služebnost, odpověď na dotaz co je to Služebnost?. Víte např. kdo to je Jiří Schmitzer? Znáte a víte kdo je Agronom? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.