Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Co to je Hřích? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Hřích?

Hřích je jedním z důležitých náboženských pojmů. Většinou je jako hřích označováno jednání zaměřené proti jiným lidem a proti Bohu. V původním významu byla hříchem nazývána také chyba nebo omyl, a dokonce i myšlenka. Biblická náboženství označují hřích i jako prohřešek proti řádu, popřípadě jako vzpouru proti Bohu.
Setkat se můžeme s pojmem všední (lehký) nebo těžký hřích. Těžký hřích má za důsledek odsouzení člověka a jeho vyloučení ze společenství Boha, všední hřích je označení pro méně závažný přestupek nebo ne zcela plně vědomé jednání.


Co je to Hřích? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Hřích s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Hřích se nachází v kategorii Náboženství

Klíčová slova: informace, synonymum, popis, vysvětlení, odborný výraz, význam pojmu, názvosloví, heslo, odborné názvosloví, definice, význam, význam slova, definice pojmu, co znamená, slovo, lexikon, termín, co je to Hřích?


Pojem Hřích je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hřích? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev. V biblických náboženstvích, v křesťanství, v judaismu a islámu, vyjadřuje hřích přesvědčení, že špatné jednání, hanebnost, zločin nezakládá jen vinu mezi lidmi, nýbrž znamená (také) porušení smlouvy (zákona) a řádu stvořeného světa a tím i vzpouru proti Bohu. Tomáš Halík definuje hřích jako „odcizení vůči Bohu i lidem i sobě samému, svému nejvlastnějšímu určení“.

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat pojem Hřích ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Hřích na Youtube

Zkusit najít termín Hřích ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Hřích ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hřích ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hřích ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Hřích například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Hřích? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hřích, odpověď na dotaz co je to Hřích?. Víte např. kdo to je Abraham Lincoln? Znáte a víte kdo je Rupert Murdoch? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Náboženství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?