Co je to?
Definice výrazu Hřích. Co znamená odborný pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Co je Hřích?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Hřích?

Hřích je jedním z důležitých náboženských pojmů. Většinou je jako hřích označováno jednání zaměřené proti jiným lidem a proti Bohu. V původním významu byla hříchem nazývána také chyba nebo omyl, a dokonce i myšlenka. Biblická náboženství označují hřích i jako prohřešek proti řádu, popřípadě jako vzpouru proti Bohu.
Setkat se můžeme s pojmem všední (lehký) nebo těžký hřích. Těžký hřích má za důsledek odsouzení člověka a jeho vyloučení ze společenství Boha, všední hřích je označení pro méně závažný přestupek nebo ne zcela plně vědomé jednání.


Co je to Hřích? Význam slova, termín, Definice výrazu Hřích. Co znamená odborný pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Informace obsažené na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. I přesto však nepřebíráme odpovědnost za případné chyby. Text vytvořen pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Hřích můžete samozřejmě sdílet s ostatními na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Hřích je v sekci náboženství

Klíčová slova: lexikon, termín, definice pojmu, terminus technicus, terminologie, význam, pojem, přesný výraz, definice, synonymum, Hřích, význam slova, heslo, wiki, co je to Hřích?, názvosloví, odborný výraz, náboženství


Pojem Hřích je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Hřích dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev. V biblických náboženstvích, v křesťanství, v judaismu a islámu, vyjadřuje hřích přesvědčení, že špatné jednání, hanebnost, zločin nezakládá jen vinu mezi lidmi, nýbrž znamená (také) porušení smlouvy (zákona) a řádu stvořeného světa a tím i vzpouru proti Bohu. Tomáš Halík definuje hřích jako „odcizení vůči Bohu i lidem i sobě samému, svému nejvlastnějšímu určení“.

Jiné informační zdroje o pojmu Hřích

Hledat pojem Hřích ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Hřích ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Hřích ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Hřích ve Wikizdrojích

Hledat frázi Hřích ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat pojem Hřích ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Hřích například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Hřích? resp. co to je Hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hřích, odpověď na dotaz co je to Hřích?. Víte např. kdo to je Katy Perry? Znáte a víte kdo je Barbora Seidlová? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než náboženství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Křtitelnice, hřích, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?