Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Co to je Hřích? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Hřích

Hřích je jedním z důležitých náboženských pojmů. Většinou je jako hřích označováno jednání zaměřené proti jiným lidem a proti Bohu. V původním významu byla hříchem nazývána také chyba nebo omyl, a dokonce i myšlenka. Biblická náboženství označují hřích i jako prohřešek proti řádu, popřípadě jako vzpouru proti Bohu.
Setkat se můžeme s pojmem všední (lehký) nebo těžký hřích. Těžký hřích má za důsledek odsouzení člověka a jeho vyloučení ze společenství Boha, všední hřích je označení pro méně závažný přestupek nebo ne zcela plně vědomé jednání.


Co je to Hřích? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Hřích sdílejte s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Hřích je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: slovo, názvosloví, vysvětlení, termín, přesný výraz, formulace, Náboženství, význam pojmu, co je to Hřích?, slovník, wiki, co znamená, význam, Hřích, pojem, lexikon, význam slova, terminus technicus


Pojem Hřích je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hřích? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev. V biblických náboženstvích, v křesťanství, v judaismu a islámu, vyjadřuje hřích přesvědčení, že špatné jednání, hanebnost, zločin nezakládá jen vinu mezi lidmi, nýbrž znamená (také) porušení smlouvy (zákona) a řádu stvořeného světa a tím i vzpouru proti Bohu. Tomáš Halík definuje hřích jako „odcizení vůči Bohu i lidem i sobě samému, svému nejvlastnějšímu určení“.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat slovo Hřích ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Hřích ve vyhledávači Qwant

Najít heslo Hřích ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Hřích ve Wikislovníku

Hledat výraz Hřích ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hřích ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Hřích například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Hřích? resp. co znamená slovo Hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hřích, odpověď na dotaz co je to Hřích?. Víte např. kdo to je Michal Hrůza? Znáte a víte kdo je Marek Benda? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Hřích i v jiných kategoriích (než Náboženství). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?