Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hřích. Co znamená odborný pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Co je to Hřích? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Hřích?

Hřích je jedním z důležitých náboženských pojmů. Většinou je jako hřích označováno jednání zaměřené proti jiným lidem a proti Bohu. V původním významu byla hříchem nazývána také chyba nebo omyl, a dokonce i myšlenka. Biblická náboženství označují hřích i jako prohřešek proti řádu, popřípadě jako vzpouru proti Bohu.
Setkat se můžeme s pojmem všední (lehký) nebo těžký hřích. Těžký hřích má za důsledek odsouzení člověka a jeho vyloučení ze společenství Boha, všední hřích je označení pro méně závažný přestupek nebo ne zcela plně vědomé jednání.


Co je to Hřích? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hřích. Co znamená odborný pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Hřích s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Hřích patří do kategorie náboženství

Klíčová slova: význam pojmu, co to je, informace, terminologie, definice pojmu, význam, heslo, definice, slovo, Hřích, vysvětlení, terminus technicus, lexikon, náboženství, odborný výraz, termín, pojem, formulace


Pojem Hřích je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Hřích můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev. V biblických náboženstvích, v křesťanství, v judaismu a islámu, vyjadřuje hřích přesvědčení, že špatné jednání, hanebnost, zločin nezakládá jen vinu mezi lidmi, nýbrž znamená (také) porušení smlouvy (zákona) a řádu stvořeného světa a tím i vzpouru proti Bohu. Tomáš Halík definuje hřích jako „odcizení vůči Bohu i lidem i sobě samému, svému nejvlastnějšímu určení“.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Hledat termín Hřích ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Hřích na Google.cz

Vyhledat výraz Hřích ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Hřích ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Hřích ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Hřích ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Hřích například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte co to je Hřích? resp. co je to Hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hřích, odpověď na dotaz co je to Hřích?. Víte např. kdo to je Hysterka? Znáte a víte kdo je Rupert Murdoch? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než náboženství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?