Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Co to je Hřích? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Hřích

Hřích je jedním z důležitých náboženských pojmů. Většinou je jako hřích označováno jednání zaměřené proti jiným lidem a proti Bohu. V původním významu byla hříchem nazývána také chyba nebo omyl, a dokonce i myšlenka. Biblická náboženství označují hřích i jako prohřešek proti řádu, popřípadě jako vzpouru proti Bohu.
Setkat se můžeme s pojmem všední (lehký) nebo těžký hřích. Těžký hřích má za důsledek odsouzení člověka a jeho vyloučení ze společenství Boha, všední hřích je označení pro méně závažný přestupek nebo ne zcela plně vědomé jednání.


Co je to Hřích? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Hřích? Pak se o ní podělte se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Hřích patří do sekce Náboženství

Klíčová slova: terminus technicus, slovník, slovo, vysvětlení, termín, wiki, odborný výraz, přesný význam, formulace, význam, heslo, pojem, lexikon, co je to Hřích?, Hřích, definice, Náboženství, popis


Pojem Hřích je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hřích? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev. V biblických náboženstvích, v křesťanství, v judaismu a islámu, vyjadřuje hřích přesvědčení, že špatné jednání, hanebnost, zločin nezakládá jen vinu mezi lidmi, nýbrž znamená (také) porušení smlouvy (zákona) a řádu stvořeného světa a tím i vzpouru proti Bohu. Tomáš Halík definuje hřích jako „odcizení vůči Bohu i lidem i sobě samému, svému nejvlastnějšímu určení“.

Více informací o pojmu Hřích lze najít v následujících zdrojích

Hledat pojem Hřích ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Hřích ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Hřích na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hřích ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Hřích ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Hřích ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Hřích například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Hřích? resp. jaká je definice slova Hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hřích, odpověď na dotaz co je to Hřích?. Víte např. kdo to je Patron? Znáte a víte kdo je Levi Strauss? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Náboženství). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?