Co je to?
Odborný výraz, definice slova Morfologie. Co znamená slovo Morfologie z kategorie Věda?

Co je Morfologie? Definice pojmu

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Morfologie?

Morfologie je pojem pocházející z řečtiny, slovo morfé značí tvar, logia je nauka. Zabývá se tedy tvary a jako taková je součástí dalších věd. Může jít o lingvistiku, biologii, astronomii nebo geologii. V lingvistice je morfologie součástí gramatiky, zabývá se odvozováním a ohýbáním slov pomocí morfémů. Studuje i jejich funkce, formy a kombinace. Zaměřuje se také na strukturu slov, výstavbu slovních tvarů, způsob skloňování a také časování.
Morfologie zahrnuje řadu dalších poddisciplín, jako je nauka o slovních druzích a gramatických kategoriích, dále morfologie sémantická, formální a další. Zkoumá o vznik nových slov a způsob jejich tvoření. Morfologie jako disciplína biologie studuje vnější stavbu organizmů či tvarové vlastnosti rostlin, morfologie v oblasti astronomie zase tvary astronomických objektů, jako jsou například galaxie nebo mlhoviny. Geomorfologie se zaměřuje na výzkum forem těles, která mají pevný povrch a také na procesy vzniku těchto tvarů.


Co je to Morfologie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Morfologie. Co znamená slovo Morfologie z kategorie Věda?

Neručíme za přesnost, úplnost a hodnověrnost jakýchkoliv informací sdělovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Morfologie) můžete sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Morfologie patří do kategorie věda

Klíčová slova: lexikon, co to je, formulace, wiki, definice pojmu, heslo, co je to Morfologie?, popis, přesný výraz, informace, význam, věda, věda, synonymum, pojem, přesný význam, co znamená, Morfologie


Pojem Morfologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Morfologie

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Morfologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Morfologie na Youtube

Hledat termín Morfologie ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Morfologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Morfologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Morfologie ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Morfologie například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, v Google obrázcích, v metavyhledávači Info.com nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Morfologie? resp. co to je Morfologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Morfologie, odpověď na dotaz co je to Morfologie?. Víte např. kdo to je Leonhard Euler? Znáte a víte kdo je Petra Pyšová? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je věda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?