Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Adorace. Co znamená pojem Adorace z kategorie Náboženství?

Co je Adorace? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Adorace

Adorace je pojem, který lze jednoduše přeložit jako uctívání. Jde o projev nejvyšší úcty. Adorace je součástí všech kultur, a kromě uctívání osob bylo dalším účelem také dodání energie posvátným předmětům, například stavbám nebo sochám, křížkům, svatým obrázkům a podobně. Projevem adorace je úklon či pokleknutí před uctívaným předmětem nebo osobou. Pokleká se například před oltářem, sochami svatých, líbají se obrázky světců.
V jiných zemích se jako projevy adorace mohou používat jiná gesta, doteky nebo obcházení posvátných předmětů. V minulosti byly prováděny i zápalné oběti, doprovázené dlouhými rituálními obřady, jinde byly typické hluboké pokleky v chrámu s čelem na zemi a podobně. V Tibetu se používají modlitební mlýnky. Nejrůznější formy adorace se zachovaly v nezměněné podobě až do současnosti. Předměty uctívání se však staly i další modly – například populární osobnosti jako nejrůznější umělci, sportovci a podobně.


Co je to Adorace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Adorace. Co znamená pojem Adorace z kategorie Náboženství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s ostatními na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Adorace se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: wiki, terminus technicus, co je to Adorace?, informace, pojem, význam pojmu, co to je, přesný výraz, význam, vysvětlení, slovo, popis, náboženství, co znamená, lexikon, formulace, Adorace, náboženství


Pojem Adorace je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Více informací o slovu Adorace doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit najít pojem Adorace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Adorace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Adorace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Adorace ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Adorace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Adorace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Adorace například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve Wikipedii, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Adorace? resp. co to je Adorace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adorace, odpověď na dotaz co je to Adorace?. Víte např. kdo to je Fandom? Znáte a víte kdo je Apologeta? Berte prosím v úvahu, že stejná slova mohou mít více významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Adorace i v jiných kategoriích (než náboženství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.