Co je to?
Odborný výraz, definice slova Obligace. Co znamená pojem Obligace z kategorie Bankovnictví?

Co je to Obligace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Obligace

Dlouhodobý dluhopis vydávaný orgány místní samosprávy, státem nebo firmou se jmenuje obligace. Pokud obligace vydává vláda, pak tím sleduje krytí schodku státního rozpočtu.
Obligace mají oproti akciím menší rizikovost, nicméně i tak najdem rizik celou řadu. Mezi největší rizika držení obligací patří kreditní riziko, což znamená, že vydavatel dluhopisu nedodrží své závazky. Dalším rizikem je reinvestiční riziko, které by umožnilo reinvestici za nižší úrokové sazby.

Význam slova, termín, co je to Obligace? Odborný výraz, definice slova Obligace. Co znamená pojem Obligace z kategorie Bankovnictví?

Možnost chyb vyhrazena. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Obligace s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Obligace se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: formulace, přesný význam, pojem, Obligace, informace, Bankovnictví, význam pojmu, vysvětlení, co znamená, význam slova, co to je, význam, termín, Bankovnictví, wiki, Obligace

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Obligace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Obligace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obligace, odpověď na dotaz co je to Obligace?. Víte např. kdo to je Chalupář? Znáte a víte kdo je Morfeus? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Obligace i v jiných kategoriích (než Bankovnictví). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?