Co je to?

Literatura - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Literatura
Literatura je v širším pojetí souhrn všech psaných textů. V užším slova smyslu se potom pojmem literatura myslí obvykle historické nebo umělecké písemnosti s určitým hodnotovým a kulturním přínosem pro současného člověka. Literatura je také vyučujícím předmětem jak na základních školách, tak i na školách středních. Literatura do určité míry souvisí s historií. Literatura má několik charakteristických útvarů, kterými jsou například úvaha, referát, fejeton, balada nebo esej. Základní dělení literatury je na literaturu domácí a literaturu světovou, dále potom i v rámci doby, kdy byla daná díla napsána.