Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Literatura

Pojmy a termíny z oboru Literatura. Významy slov, definice, výrazy a heslaLiteratura je v širším pojetí souhrn všech psaných textů. V užším slova smyslu se potom pojmem literatura myslí obvykle historické nebo umělecké písemnosti s určitým hodnotovým a kulturním přínosem pro současného člověka. Literatura je také vyučujícím předmětem jak na základních školách, tak i na školách středních. Literatura do určité míry souvisí s historií. Literatura má několik charakteristických útvarů, kterými jsou například úvaha, referát, fejeton, balada nebo esej. Základní dělení literatury je na literaturu domácí a literaturu světovou, dále potom i v rámci doby, kdy byla daná díla napsána.

Vysvětlení literárních pojmů - co znamenají?

V této kategorii se můžete více dozvědět o následujících literárních pojmech a termínech: Anotace, Bajka, Balada, Esej, Fejeton, Koleda, Kronika, Monolog, Osnova, Pověst, Pohádka, Referát, Recenze, Rešerše, Úvaha, Verš, Báseň, Epos, Preambule, Personifikace, Elegie, Epitaf, Romance, Epigram, Činohra, Novela, Epika, Reportáž, Pranostika, Poezie, Almanach, Burleska, Báje, Hrdobec, Legenda, Mýtus, Drama, Próza, Glosa, Fabulace, Beletrie, Povídka, Sloka, Motto, Lyrika, Přísloví, Sonet, Bedekr, Rapsodie, Apokalypsa, Cestopis, Lidová slovesnost, Anekdota, Alibaba, Červená knihovna, Epilog.