Co je to?

Ekonomie - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Ekonomie
Ekonomie je věda, která se zabývá problematikou činností, týkajících se výroby a směny. Ekonomie zkoumá jevy, jako je inflace, recese či HDP apod. Ekonomie úzce spolupracuje s ostatními příbuznými obory a využívá jejich zákonitosti. Současná ekonomie se člení na několik oblastí, jde především o normativní ekonomii, pozitivní ekonomii, mikroekonomii nebo makroekonomii.