Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Ekonomie

Pojmy a termíny z oboru Ekonomie. Významy slov, definice, výrazy a heslaEkonomie je věda, která se zabývá problematikou činností, týkajících se výroby a směny. Ekonomie zkoumá jevy, jako je inflace, recese či HDP apod. Ekonomie úzce spolupracuje s ostatními příbuznými obory a využívá jejich zákonitosti. Současná ekonomie se člení na několik oblastí, jde především o normativní ekonomii, pozitivní ekonomii, mikroekonomii nebo makroekonomii.

Vysvětlení mikroekonomických i makroekonomických pojmů - co znamenají?