Co je to?

Český jazyk - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Český jazyk
Český jazyk je našim národním dorozumívacím jazykem. Kromě toho, český jazyk představuje i povinný vyučovací předmět na základních a středních školách. Český jazyk ve srovnání s ostatními, nepatří rozhodně mezi nejjednodušší. Předmět českého jazyka se skládá z mluvnice, která řeší gramatiku, zde se setkáváme s pojmy, jako jsou diakritika, infinitiv, synonymum a mnohé další, ze slohové oblasti a potom z literatury, která má hlavně kulturní a uměleckou povahu.