Co je to?

Rostliny - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Rostliny
V této kategorii naleznete druhy rostlin nebo jejich částí uvedené většinou pod neoficiálními, většinou historickými názvy. S těmito pojmy se často můžete setkat v kuchařkách (receptářích) nebo v lidovém léčitelství (bylinkářství apod.).Rostliny (latinsky Plantae nebo Archaeplastida) je jedna z hlavních říší organismů. Doposud bylo popsáno necelých 300 000 druhů rostlin. Počet druhů rostlin se však odhaduje na více než 350 000. Většina rostlin je typická tím, že provádí fotosyntézu - s využitím světelného (slunečního) záření, oxidu uhličitého (CO2) a vody vytváří organické sloučeniny (cukry). Děje se tak za pomocí chloroplastů obsahujících zelené barvivo - chlorofyl. Fotosyntéza rostlin spotřebovávající oxid uhličitý (CO2) je zcela zásadní pro udržení vyšších forem života na Zemi. Rostliny jsou též základním druhem potravy pro většinu druhů živočichů (včetně člověka). Člověk navíc využívá rostlin, především stromů, k průmyslové výrobě i k energetickým účelům.

Říše rostlin se dělí do mnoha skupin a podskupin. Základní dělení je na červené řasy (Rhodophyta), glaukofyty (Glaucophyta) a zelené rostliny, které nás zajímají nejvíce. V této skupině jsou jednak zelené řasy a jednak vyšší rostliny (Viridiplantae). Vyšší rostliny můžeme rozdělit na mechorosty (Bryophyta) do které patří nejen mech, dále na cévnaté rostliny (Tracheophyta), kapraďorosty (Pteridophyta) a semenné rostliny (Spermatophyta). Nejvýznamnější skupinou jsou posledně jmenované semenné rostliny. Do této kategorie spadají stromy i většina běžně pěstovaných plodin.