Co je to?

Účetnictví - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Účetnictví
Účetnictví je nástroj nebo činnost, prostřednictvím níž se sleduje a zobrazuje stav podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti. Jedná se v podstatě o jakousi evidenci, která dodržuje přesně stanovené normy. Základní rozdělení účetnictví je na finanční účetnictví a manažerské účetnictví. V České republice upravuje tuto činnost zákon o účetnictví. V účetnictví se setkáváme s pojmy, jako jsou například obrat, výdaje, příjmy, náklady nebo třeba odpisy či daňový doklad.