Co je to?

Fyzika - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Fyzika
Fyzika je přírodní věda, která má dávnou a bohatou historii. Jedná se taktéž o nepříliš populární vyučovací předmět na druhém stupni základní školy, na gymnáziu a na mnohých jiných odborných středních školách. Moderní fyzika se člení na celou řadu odvětví, které neustále s rozvojem vědy a techniky přibývají. Základními prvky, se kterými fyzika pracuje, jsou atom, molekula, síla, rychlost, hmotnost, délka, gravitace, energie, těžiště a mnohé další. Fyzika je poměrně náročná disciplína, která vyžaduje matematické zkušenosti.