Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Filozofie

Pojmy a termíny z oboru Filozofie. Významy slov, definice, výrazy a heslaV této kategorii se nacházejí pojmy, slova, výrazy a termíny spojené s filozofií.

  • 1

Vysvětlení filozofických pojmů a termínů - co znamenají?

Filozofie je soustavné, kritické a racionální zkoumání a poznávání světa a člověka. Filozofie je složitý obor, který můžeme rozdělit podle několika kritérií. Tradiční rozdělený filozofie je na metafyziku, logiku a etiku. Filozofii ale můžeme dělit i na teoretikou, praktickou a na ostatní filozofické disciplíny.

Do teoretické filozofie patří filozofie jazyky, filozofie mysli, filozofie vědy, logika, metafyzika, ontologie a epistemologie a gnozeologie (teorie poznání). Mezi praktické disciplíny filozofie patří metaetika, axiologie, estetika, sociální filosofie, etika, filosofie práva a politická filosofie. Ostatní disciplíny filozofie jsou dějiny filosofie, filosofie matematiky, filosofie dějin, filosofie náboženství, filosofie výchovy a filosofická antropologie.