Co je to?

Filozofie - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Filozofie
V této kategorii se nacházejí pojmy, slova, výrazy a termíny spojené s filozofií.Filozofie je soustavné, kritické a racionální zkoumání a poznávání světa a člověka. Filozofie je složitý obor, který můžeme rozdělit podle několika kritérií. Tradiční rozdělený filozofie je na metafyziku, logiku a etiku. Filozofii ale můžeme dělit i na teoretikou, praktickou a na ostatní filozofické disciplíny.

Do teoretické filozofie patří filozofie jazyky, filozofie mysli, filozofie vědy, logika, metafyzika, ontologie a epistemologie a gnozeologie (teorie poznání). Mezi praktické disciplíny filozofie patří metaetika, axiologie, estetika, sociální filosofie, etika, filosofie práva a politická filosofie. Ostatní disciplíny filozofie jsou dějiny filosofie, filosofie matematiky, filosofie dějin, filosofie náboženství, filosofie výchovy a filosofická antropologie.