Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Software

Pojmy a termíny z oboru Software. Významy slov, definice, výrazy a heslaSoftware představuje programové vybavení počítače. Aby mohl počítač, nebo jiné datové zařízení fungovat k takovému účelu, ke kterému bylo vyrobeno, potřebuje vhodný software a hardware. Softwarem se rozumí veškeré programy a aplikace. Software se dělí do několika skupin. Mezi nejznámější pojmy z oblasti software je možno zařadit například grafické editory, textové editory, databázové procesory, ale i operační systémy nebo komunikační programy jako jsou ICQ nebo Skype. Vývoj software jde neustále kupředu, k účelné a efektivní práci je ho třeba pravidelně aktualizovat.

Popis počítačových programů, internetových aplikací a her. Co znamenají?