Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Chemie

Pojmy a termíny z oboru Chemie. Významy slov, definice, výrazy a heslaV této kategorii webu Co je to, se dozvíte přezdívky a zastaralé nepoužívané názvy různých sloučenin, molekul, chemických prvků a látek. Také se tu můžete dozvědět významy pojmů z oblasti chemie. Víte například co je to nikasil?

Vysvětlení chemických pojmů a termínů - co znamenají?

Chemie je vědní obor a zároveň školní předmět. Oborem zájmu chemie jsou vlastnosti organických i anorganických látek, struktura, příprava a složení těchto látek. Chemie navazuje na fyziku. Chemii můžeme rozdělit na mnoho oborů a disciplíny, které se prolínají i s jinými vědními obory. Jedná se například o tyto obory: geochemie, farmaceutická chemie, analytická chemie, kvantová chemie, chemie životního prostředí, agrochemie, organická chemie, elektrochemie, chemie silikátů, supramolekulární chemie, biochemie, termochemie a Výpočetní chemie, makromolekulární chemie, lékařská chemie, petrochemie, biofyzikální chemie, statistická termodynamika a spektroskopie, fyzikální chemie, chemická kinetiku, chemie atmosféry, anorganická chemie, jaderná chemie, chemická termodynamika.