Co je to?

Náboženství - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Náboženství
Kategorie náboženství obsahuje náboženské pojmy používané světovými náboženstvími. Z velké části se jedná o křesťanské pojmy, ale nesmí chybět ani islámské pojmy nebo judaistické pojmy. Ať jste věřící nebo ateista, je vhodné základní náboženské pojmy znát.Existují velmi mnoho náboženských směrů a sekt. Jednotlivá náboženství se dají rozdělit do několika hlavních skupin. Nejpočetněji (co se týče stoupenců - věřících) je v tzv. Abrahámovské skupině, která je evropanům a američanům nejbližší.

Nejpočetněji je zastoupeno křesťanství, které má přes 2 miliardy stoupenců. Křesťanství se dále dělí na tři hlavní směry - katolické církve, protestantské církve a pravoslavné církve. Ty se dále dělí do mnoha dalších směrů podle toho, jak chápou svůj svoji činnost ve vztahu Bůh - člověk.

Dalším - v posledních letech velmi diskutovaným - náboženstvím, které patří do Abrahámovské skupiny je islám. Počet jejich stoupenců - muslimů - je asi 1,5 miliardy. Kolébkou islámu je Střední východ, ale mnoho příznivců žije na Indickém subkontinentu, v Indonésii, ale i v Evropě a Severní Americe. Příznivci islámu, který je založen na učení proroka Mohameda, se dělí do dvou skupin na šíity a sunnity. Převládají sunnité, kterých je asi 85 %. Šíité se nacházejí především v Íránu, Íráku, Bahrajnu a Ázerbájdžánu. Sunnité převažují všude jinde.

Dalším významným abrahámovským náboženstvím je judaismus, který je nejstarší ze skupiny uvedených náboženství včetně křesťanství. Judaismus je náboženství vyznávané především Židy. Judaismus vyznává asi 14 milionů lidí především v Izraeli, USA a Evropě.

Mezi abrahámovská náboženství řadíme ještě Bahaismus, Mandejce, Samaritány, Drúzy nebo Rastafariány.

Druhou nejpočetnější skupinou náboženství jsou indická náboženství, která vyznává dohromady asi stejně lidí jako islám. Nejpočetněji je zastoupen Hinduismus (asi 900 milionů stoupenců) s jehož členy se nejčastěji setkáme v Indii, dále Buddhismus, Sikhismus a Džinismus.

Třetí skupinou jsou východoasijská náboženství, která mají asi 500 milionů stoupenců především v Číně, Korei, Japonsku nebo Vietnamu. Nejvíce je rozšířený taoismus následovaný konfucianismem, Šintoismem, Caodaismem nebo učením Čchondogjo.

Kromě uvedených tří hlavních skupin náboženství existuje mnoho dalších náboženských směrů od domorodých náboženství (původních australských, amerických nebo afrických domorodců) po obtížně zařaditelné jezídy a přívržence zoroastrismu.

Věřící v boha (nebo jiný podobný princip) tvoří asi 50 % obyvatel Země. Druhou polovinu lze zařadit do jedné z kolonek jako sekularisty, nevěřící, agnostiky nebo ateisty.