Co je to?
Vysvětlení pojmů, odborné termíny, významy slov, hesla, odpovědi na: Co je to a Co znamená...? Definice z oboru Právo

Pojmy a termíny z oboru Právo. Významy slov, definice, výrazy a heslaPrávo je normativní soustava, která je tvořena souborem platných norem. Norma je chápána jako zákon, který prakticky vyjadřuje příkaz, zákaz nebo dovolení. Zánik práva je potom označován pojmem prekluze. Právo se liší v závislosti na konkrétním státním zřízení, případně v rámci jednotlivých organizačních skupin či institucí.

Vysvětlení právnických pojmů - co znamenají nejrůznější právní termíny?

Právní pojmy jejichž vysvětlení a definice naleznete na těchto stránkách jsou: Správní delikt, Prekluze, Družstevní byt, Adopce, Zaručená mzda, Embargo, Perzekuce, Právní úkon, Enkláva, Abolice, Spravedlnost, Lustrační osvědčení, Bigamie, Justice, Oddlužení, Exekuce, Minimální mzda, Norma, Přečin, Přečin, Prohlášení o shodě, Obročí, Prokura, Mandátní smlouva, Kognát, Audit, Sukcese, Exkláva, Občanský zákoník, Věcné břemeno, Vízum, Stanné právo, Benešovy dekrety, Judikát, Přestupek, Domicil, Trestný čin, Zelená karta, Osobní bankrot, Pracovní úraz, Opce, Statutární město, Zákon, Státní příslušnost, Trestní oznámení, Pogrom, Trestní bezúhonnost, Copyright, Pacht, Stalking, Cese, Pranýř, Happy slapping, Movitá věc, Karuselový podvod, Šikana, Subsumpce, Kauce, Lichva, Pracovní smlouva, Právo, Restituce, Alibismus, Garant, Korupce, Adjudikace, Ex offo, Rámcová smlouva, Trvalé bydliště, Kodifikace, Závazek, Rozhodčí doložka, Doktrína, Indemnita, Arbitráž.