Co je to?

Právo - Co je to, význam slov, co znamená, termíny, pojmy

Právo
Právo je normativní soustava, která je tvořena souborem platných norem. Norma je chápána jako zákon, který prakticky vyjadřuje příkaz, zákaz nebo dovolení. Zánik práva je potom označován pojmem prekluze. Právo se liší v závislosti na konkrétním státním zřízení, případně v rámci jednotlivých organizačních skupin či institucí.