Co je to?
Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je to Verš? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Verš

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.

Význam slova, termín, co je to Verš? Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Verš je v sekci Literatura

Klíčová slova: heslo, slovník, formulace, přesný význam, Literatura, co to je, Literatura, pojem, význam pojmu, wiki, slovo, vysvětlení, definice, informace, Verš, popis

Wikipedie píše o slovu Verš?

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Verš? resp. co přesně znamená slovo Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Miloš Forman? Znáte a víte kdo je Aktér? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Literatura). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.