Co je to?
Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Co je to Verš? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Verš

Jeden řádek básnického textu. V českých básních je verš kombinací přízvučných a nepřízvučných slabik ve slovech, jež vytvářejí celkový rytmus básně. Více veršů tvoří rým, zvukovou shodu na konci řádku. Vázaný verš má přesně určené zákonitosti rýmů. Naopak volný verš nepodléhající téměř žádným pravidlům v přízvuku a délce samohlásek.

Význam slova, termín, co je to Verš? Odborný výraz, definice slova Verš. Co znamená pojem Verš z kategorie Literatura?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Verš s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Verš patří do kategorie Literatura

Klíčová slova: synonymum, informace, přesný výraz, wiki, heslo, co znamená, Literatura, význam, význam pojmu, slovo, vysvětlení, co to je, význam slova, přesný význam, Literatura, Verš

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Verš?

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement). Nauka o verši (versologie) se zabývá problematikou verše, rytmu, metra, prozodickými systémy, rýmem a asonancí a ustálenými druhy verše.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Verš? resp. co přesně označuje termín Verš? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Verš, odpověď na dotaz co je to Verš?. Víte např. kdo to je Venuše? Znáte a víte kdo je Aktér? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Literatura Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.