Co je to?
Odborný výraz, definice slova HDI. Co znamená pojem HDI z kategorie Zkratky?

Co je to HDI? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu HDI

Human development index se zkracuje jako HDI a v překladu do češtiny se jedná o index lidského rozvoje. Jde o pokus o vyjádření kvality života a jako pomocné údaje se využívají informace o chudobě, vzdělání, střední délce života, porodnosti, gramotnosti a dalších faktorech. Tento index vypracovává Organizace spojených národů a používá se pro měření potenciální sociální prosperity.
Index byl vymyšlen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem al Hakem a od roku 1993 ho využívá i Organizace spojených národů ve své každoroční zprávě. Podobným způsobem měření je index lidské chudoby.

Význam slova, termín, co je to HDI? Odborný výraz, definice slova HDI. Co znamená pojem HDI z kategorie Zkratky?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova HDI můžete sdílet s přáteli a kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz HDI je v kategorii Zkratky

Klíčová slova: co to je, přesný výraz, wiki, definice, význam slova, heslo, význam pojmu, pojem, HDI, HDI, termín, synonymum, informace, přesný význam, formulace, Zkratky

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo HDI? resp. co znamená HDI? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu HDI, odpověď na dotaz co je to HDI?. Víte např. kdo to je Miroslava Němcová? Znáte a víte kdo je Sangvinik? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Zkratky). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.