Co je to?
Odborný výraz, definice slova Islamismus. Co znamená pojem Islamismus z kategorie Politika?

Co je to Islamismus? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Islamismus

Islamismus je označení politicky zaměřených myšlenkových proudů, odvolávajících se na islámské principy, které považují za základ práva a politiky a jsou značně kontroverzní. Zastánci těchto ideologií hlásají návrat ke kořenům islámu, nastolení práva šaría a odstranění nemuslimských vlivů.
Myšlenky islamismu bývají často extremistické, protože zneužívají a porušují tradiční islámské hodnoty. K islamistům se hlásili i někteří významní muslimští politici.

Význam slova, termín, co je to Islamismus? Odborný výraz, definice slova Islamismus. Co znamená pojem Islamismus z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Islamismus sdílejte s vašimi kamarády, známými a přáteli na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Islamismus je v kategorii Politika

Klíčová slova: Islamismus, vysvětlení, wiki, termín, slovo, Islamismus, synonymum, co to je, význam, definice, význam pojmu, formulace, Politika, význam slova, Politika, přesný význam

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Islamismus? resp. co označuje slovo Islamismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Islamismus, odpověď na dotaz co je to Islamismus?. Víte např. kdo to je Podnikatel? Znáte a víte kdo je Jan Hamáček? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.