Co je to?
Výraz, termín, definice slova Družstvo. Co znamená odborný pojem Družstvo z kategorie Sport?

Co je to Družstvo? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Družstvo

Družstvo může mít hned několik různých významů. Často se můžete setkat ve sportovní terminologii s pojmem družstvo, přičemž zde to značí skupinu lidí při kolektivní hře nebo soutěži. Ve vojenství si pod pojmem družstvo lze představit nejmenší oddíl u pozemního vojska.
Nejpoužívanějším významem se pak zdá být družstvo jako právnická osoba, zřízená za účelem podnikání podle Obchodního zákoníku, např. obchodní družstvo, výrobní družstvo, bytové družstvo.

Význam slova, termín, co je to Družstvo? Výraz, termín, definice slova Družstvo. Co znamená odborný pojem Družstvo z kategorie Sport?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Družstvo s přáteli na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Družstvo se nachází v sekci Sport

Klíčová slova: heslo, informace, popis, Družstvo, Sport, Sport, co to je, termín, definice, význam, přesný význam, slovník, pojem, formulace, co znamená

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Družstvo? resp. co to je Družstvo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Družstvo, odpověď na dotaz co je to Družstvo?. Víte např. kdo to je Kentaur? Znáte a víte kdo je Opat? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Sport). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.