Co je to?
Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Co to je Idiom? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Idiom

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum idiomů se zaměřuje část lingvistiky, nazývaná idiomatika. Idiomy jsou poměrně obsažnou částí slovní zásoby a vyskytují se nejvíce v hovorové vrstvě jazyka.
Většinou se týkají jevů a skutečností, pro které v jazyce neexistuje jiné označení. Mohou vznikat například z metafor. Tvoří se podle potřeby, stejně jako rychle vznikají, tak také zastarávají. Pružně reagují na aktuální události, oživují jazyk a mnohé nelze ani nalézt v jazykových příručkách. Velké obtíže způsobují cizincům, protože jejich nepřesné použití ztěžuje porozumění a může být příčinou obtížných situací. Idiom nemusí mít přesný protějšek v jiných jazycích. Odlišné použití má idiom v mluvě spodiny a slangu, kde má utajit skutečný význam.

Význam slova, termín, co je to Idiom? Definice výrazu Idiom. Co znamená odborný pojem Idiom z kategorie Český jazyk?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Idiom sdílet s blízkými na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Termín Idiom patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: vysvětlení, wiki, přesný význam, Český jazyk, Idiom, význam, formulace, co to je, synonymum, pojem, přesný výraz, Český jazyk, slovo, význam slova, popis

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice slova Idiom? resp. co znamená Idiom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Idiom, odpověď na dotaz co je to Idiom?. Víte např. kdo to je Šovinista? Znáte a víte kdo je Mentalista? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Idiom i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.