Co je to?
Definice výrazu Kustod. Co znamená odborný pojem Kustod z kategorie Různé?

Co to je Kustod? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Kustod

Kustod čili správce je osoba s odborným vzděláním, která má na starosti nějakou sbírku – například v muzeích, archivech, knihovnách a podobně. Náplň práce kustoda je široká – od pořizování nových kusů sbírek přes výzkum a výstavu děl k vytváření popis a katalogizaci jednotlivých předmětů.
Úloha kustoda se může značně lišit podle toho, zda se jedná o menší instituci či velké zařízení. Ve velkých institucí bývá kustodů více a každý z nich má na starosti určitou oblast.

Význam slova, termín, co je to Kustod? Definice výrazu Kustod. Co znamená odborný pojem Kustod z kategorie Různé?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Kustod sdílet s blízkými prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Kustod patří do sekce Různé

Klíčová slova: informace, Kustod, vysvětlení, slovo, význam slova, pojem, význam, definice, Různé, termín, Kustod, wiki, význam pojmu, slovník, přesný význam, heslo

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Kustod? resp. co přesně znamená slovo Kustod? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kustod, odpověď na dotaz co je to Kustod?. Víte např. kdo to je Ponocný? Znáte a víte kdo je Sluníčkář? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Různé. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?