Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Kompilace. Co znamená pojem Kompilace z kategorie Software?

Co to je Kompilace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Kompilace

Kompilace je označení pro nepůvodní dílo, tedy takové, které vzniklo kompilací (složením, poskládáním k sobě) již existujících děl. Typickým příkladem kompilátu mohou být různé učebnice, encyklopedie, někdy i teoretické části (nejen) diplomových prací apod. U kompilátů je vždy třeba pečlivě uvádět všechny použité zdroje, jinak se jedná o plagiát, tj. ukradené dílo chráněné autorským zákonem.

Význam slova, termín, co je to Kompilace? Odborný termín, výraz, slovo Kompilace. Co znamená pojem Kompilace z kategorie Software?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Kompilace patří do sekce Software

Klíčová slova: slovo, Kompilace, význam slova, význam pojmu, formulace, wiki, co znamená, popis, definice, termín, přesný význam, slovník, přesný výraz, co to je, Kompilace, heslo

Co označuje termín Kompilace? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Kompilát nebo kompilace (latinsky compilare, vydrancovat) je literární nebo odborné dílo, které vzniklo sloučením prvků jiných děl a neobsahuje nic původního. To je postup běžný v encyklopediích, antologiích, případně i v učebnicích, kde by však přesto měly být převzaté informace tvůrčím způsobem vybrány, sestaveny a hlavně vyloženy. Samozřejmě mají být uvedeny odkazy na použitá autorská díla, jak to v Česku vyžaduje autorský zákon, jinak by kompilát porušoval práva autorů a stal by se plagiátem.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Kompilace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kompilace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kompilace, odpověď na dotaz co je to Kompilace?. Víte např. kdo to je Zdeněk Troška? Znáte a víte kdo je Hypoteční poradce? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Software. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.