Co je to?
Výraz, termín, definice slova Operativní leasing. Co znamená odborný pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Co je to Operativní leasing? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Operativní leasing?

Operativní leasing je druh obchodního vztahu, který mezi sebou uzavírají nájemce a leasingová společnost. Jedná se o pronájem na krátkou dobu, většinou je to doba kratší než doba životnosti předmětu leasingu.
Operativní leasing probíhá tak, že leasingový pronajímatel zakoupí předměty leasingu a zákazník si z nich může vybrat takový, o který má zájem. Podle volby zákazníka se sjedná doba pronájmu. Poté co skončí řádná doba leasingu, zůstane pronajatá věc ve vlastnictví leasingové společnosti.

Význam slova, termín, co je to Operativní leasing? Výraz, termín, definice slova Operativní leasing. Co znamená odborný pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Operativní leasing? Potom se o definici podělte s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Termín Operativní leasing se nachází v kategorii Bankovnictví

Co znamená pojem Operativní leasing? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Operativní leasing (dále jen OL) se od finančního leasingu (dále jen FL) liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu, klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V Česku je OL využíván většinou živnostníky nebo společnostmi - běžní spotřebitelé OL využívají v omezené míře a většinou pouze na vozidla.

Popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde

Klíčová slova: pojem, Bankovnictví, slovo, význam slova, termín, co to je, formulace, heslo, definice, informace, synonymum, slovník, vysvětlení, přesný význam, Bankovnictví

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená Operativní leasing? resp. jaká je definice slova Operativní leasing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Operativní leasing, odpověď na dotaz co je to Operativní leasing?. Víte např. kdo to je Popelka? Znáte a víte kdo je Antonín Koniáš? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Operativní leasing i v jiných kategoriích (než Bankovnictví). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.