Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Přímá demokracie. Co znamená pojem Přímá demokracie z kategorie Politika?

Co to je Přímá demokracie? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Přímá demokracie?

Přímá demokracie je druhem formy vlády. Jedná se o typ demokracie, při kterém se názor lidu dostává přímo do procesu rozhodování politiků. Přímou demokracií může být například přímé tvoření zákonů, přímé volby, referenda, odvolávání politiků i úředníků, losování míst ve státních úřadech i kontrola rozhodnutí politiků. Lidé tak svou moc vykonávají bez prostřednictví zástupců.
Přímá demokracie může mít více forem, k hlavním patří deliberativní demokracie a participativní demokracie.


Co je to Přímá demokracie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Přímá demokracie. Co znamená pojem Přímá demokracie z kategorie Politika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Přímá demokracie patří do sekce Politika

Klíčová slova: terminologie, odborný výraz, přesný význam, definice, lexikon, Přímá demokracie, přesný výraz, vysvětlení, informace, Politika, význam, význam pojmu, pojem, wiki, co to je, heslo, terminus technicus, co je to Přímá demokracie?


Pojem Přímá demokracie je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Přímá demokracie na Youtube

Najít výraz Přímá demokracie na Google.cz

Vyhledat heslo Přímá demokracie ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přímá demokracie ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Přímá demokracie ve Wikipedii

Vyhledat pojem Přímá demokracie ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Přímá demokracie například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Přímá demokracie? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Přímá demokracie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přímá demokracie, odpověď na dotaz co je to Přímá demokracie?. Víte např. kdo to je Holobrádek? Znáte a víte kdo je Albín? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?