Co je to?
Definice výrazu Makroekonomie. Co znamená odborný pojem Makroekonomie z kategorie Ekonomie?

Co to je Makroekonomie? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Makroekonomie

Makroekonomie je obor, který se zabývá ekonomikou jako celkem. Sleduje směr vývoje národního hospodářství, ekonomický vývoj z pohledu historie a způsoby, jak je možno ovlivňovat hospodářský cyklus. Makroekonomie studuje vztahy mezi různými souhrnnými veličinami, kterými mohou být například komplexní nabídka, poptávka, hrubý domácí produkt, měnový kurz, inflace, míra nezaměstnanosti a podobně.
Makroekonomie zkoumá vznik a vývoj uvedených veličin, jejich vzájemné ovlivňování a způsob dosažení ekonomické rovnováhy. Podle toho je pak prováděna hospodářská politika státu.

Význam slova, termín, co je to Makroekonomie? Definice výrazu Makroekonomie. Co znamená odborný pojem Makroekonomie z kategorie Ekonomie?

Chyby vyhrazeny. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi přáteli na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Makroekonomie se nachází v kategorii Ekonomie

Klíčová slova: wiki, Ekonomie, co znamená, heslo, popis, slovník, informace, význam pojmu, co to je, synonymum, přesný výraz, vysvětlení, pojem, přesný význam, Makroekonomie, formulace

Co označuje termín Makroekonomie? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Makroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako například hrubý domácí produkt, agregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace, nezaměstnanost, úroková míra a měnový kurz. Popisuje, jakými mechanismy se tyto veličiny utvářejí, jaké faktory je ovlivňují a jakým způsobem je dosahováno ekonomické rovnováhy.
Makroekonomie poskytuje základ pro provádění hospodářské politiky státu, a to jak fiskální politiky, tak monetární politiky nebo zahraničněobchodní politiky.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Makroekonomie? resp. co znamená výraz Makroekonomie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Makroekonomie, odpověď na dotaz co je to Makroekonomie?. Víte např. kdo to je Udavač? Znáte a víte kdo je Flegmatik? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Ekonomie). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.