Co je to?
Definice výrazu Řopík. Co znamená odborný pojem Řopík z kategorie Stavebnictví?

Co to je Řopík? Význam slova

Co znamená termín Řopík? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Řopík je lidové označení objektů lehkého opevnění, které byly v Československu budovány před druhou světovou válkou. Slovo řopík pochází ze zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací), což byl úřad, který rozděloval zakázky na stavbu objektů externím stavebním firmám. Jako stavební materiál pro řopíky byl využíván železobeton. Pevnůstky byly budovány především v pohraničních oblastech a dodnes se jich mnoho dochovalo.


Co je to Řopík? Význam slova, termín, Definice výrazu Řopík. Co znamená odborný pojem Řopík z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Řopík se nachází v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: slovo, co je to Řopík?, pojem, význam slova, co znamená, formulace, heslo, definice pojmu, terminologie, Řopík, synonymum, názvosloví, vysvětlení, přesný význam, terminus technicus, Stavebnictví, odborné názvosloví, Stavebnictví


Pojem Řopík je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Řopík? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Lehké opevnění vzor 37 (dobově lehké opevnění nového typu, lidově řopík) je železobetonová pevnůstka lehkého opevnění budovaného v rámci výstavby československého opevnění. Lidové označení „řopík“ vzniklo již v druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). ŘOP výstavbu řídilo a zadávalo externím stavebním firmám.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Najít slovo Řopík ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Řopík ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Řopík na Youtube

Zkusit najít pojem Řopík ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Řopík na Google.cz

Hledat pojem Řopík ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Řopík například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Řopík? resp. co přesně označuje termín Řopík? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Řopík, odpověď na dotaz co je to Řopík?. Víte např. kdo to je Jiří Paroubek? Znáte a víte kdo je Sládek? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Stavebnictví. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.