Co je to?
Definice výrazu Levice. Co znamená odborný pojem Levice z kategorie Politika?

Co to je Levice? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Levice

Levice je poměrně neurčité označení pro takové politické strany, které vesměs chtějí pokud možno minimalizovat rozdíly mezi jednotlivými vrstvami společnosti, podporují rovnostářství a vyšší míru zásahů státu do ekonomiky. Tento pojem není všude chápán úplně stejně, záleží na kontextu (dobovém, kulturním, společenském). Opakem levice je pravice.

Význam slova, termín, co je to Levice? Definice výrazu Levice. Co znamená odborný pojem Levice z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Levice) můžete sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Levice patří do sekce Politika

Co znamená pojem Levice? Definice slova, termínu z Wikipedie

Levice je poměrně vágní označení používané pro popis celé řady politických pozic a ideologií. Obvykle je levice používaná pro popis skupin podporujících změnu tradičního sociálního uspořádání s cílem rovnostářského přerozdělování bohatství a privilegií. Obsah pojmů levice a pravice se v různých společnostech a v různých dobách může různě vyvíjet.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: Politika, Levice, informace, heslo, popis, pojem, co to je, termín, wiki, význam, vysvětlení, formulace, přesný výraz, význam pojmu, Politika

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je přesný význam slova Levice? resp. co to je Levice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Levice, odpověď na dotaz co je to Levice?. Víte např. kdo to je Poddaný? Znáte a víte kdo je Šaman? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Politika). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde