Co je to?
Odborný výraz, definice slova Nirvána. Co znamená pojem Nirvána z kategorie Náboženství?

Co je to Nirvána? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Nirvána?

Nirvána je pojem z buddhismu. Buddhisté věří v převtělování duší. Cyklus převtělování podle nich končí tehdy, když duše dosáhne nirvány, blaženého stavu. Nirvána je slovo pocházející ze sanskrtu a znamená "osvobození".

Význam slova, termín, co je to Nirvána? Odborný výraz, definice slova Nirvána. Co znamená pojem Nirvána z kategorie Náboženství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kolegy na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Nirvána je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: formulace, co to je, definice, přesný výraz, pojem, význam slova, informace, termín, slovo, význam pojmu, význam, heslo, Nirvána, Náboženství, synonymum, vysvětlení

Ve Wikipedii se o termínu Nirvána píše následující

Pojem nirvána (sanskrt) nebo nibbána (pálí) označoval původně vyhasnutí ohně. Gautama Buddha použil toto slovo ve smyslu ustání nesprávných skutečností, když přirovnal pominutí "žádostivosti" (taňhá), příčiny veškeré "strasti" (duhkha), k vyhasnutí plamene. Vyhasnutím žádostivosti v jejích třech aspektech, "chamtivosti" (rága), "nesnášenlivosti" (dósa) a "zaslepenosti" (móha), pomine "strast" (duhkha) a "nevědomost" (avidždžá). Chybným ztotožňováním žádostivosti s přirozenou vnitřní touhou lze dospět k chybnému chápání pojmu jako vyhasnutí duše. Je to riziko překladu a výkladu. Ve skutečnosti Gautama Buddha učil vedle vyhasnutí žádostivosti také kultivování vrozené "touhy" (chanda). Duše, pro kterou Gautama Buddha z jistých dobrých důvodů neužíval konkrétní pojem, vyhasnutím žádostivosti dojde "probuzení" (bódhi) a jedinec se tak stane buddhou ("probuzeným"). Vyhasnutí žádostivosti je pro něj cestou do říše nestvořeného: Je nezrozené, nevzniklé, nezformované, nestvořené. Kdyby nebylo tohoto nezrozeného, nevzniklého, nezformovaného, nestvořeného, nebylo by úniku ze zrozeného, vzniklého, zformovaného, stvořeného. Protože ale je toto nezrozené, nevzniklé, nezformované, nestvořené, je tedy možný i únik ze zrozeného, vzniklého, zformovaného, stvořeného. To neznamená, že stvoření je negativní samo o sobě. Znamená to, že bychom se s ním neměli ztotožňovat, neboť je pouhým prostředkem, který je sám o sobě pomíjivý, takže únik je potřebný pro všechny jedince, kteří jsou do svého stvoření doslova propadnutí, jelikož se s ním ztotožňují. Únikem naznačená pozitivní existence je ve srovnání se světem, jak jej prožívá člověk, zcela jiná.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Nirvána? resp. co přesně znamená slovo Nirvána? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nirvána, odpověď na dotaz co je to Nirvána?. Víte např. kdo to je Michal David? Znáte a víte kdo je Repetent? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Náboženství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.