Co je to?
Definice výrazu Den Země. Co znamená odborný pojem Den Země z kategorie Politika?

Co to je Den Země? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Den Země

Den Země je označení pro 22. duben. Tento den je věnován Zemi, původně se o měsíc dříve slavil příchod jara a jarní rovnodennost. V současnosti jde spíše o svátek s ekologickou motivací, který má varovat lidstvo před následky neustálého znečišťování a ničení životního prostředí.
Den Země má tradici již od roku 1969, poprvé se slavil o rok později. Mezinárodním dnem země je tento den od roku 1990.

Význam slova, termín, co je to Den Země? Definice výrazu Den Země. Co znamená odborný pojem Den Země z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Den Země můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Den Země je v kategorii Politika

Klíčová slova: Politika, wiki, Politika, význam pojmu, vysvětlení, informace, přesný význam, heslo, termín, Den Země, význam, slovo, co znamená, synonymum, definice, přesný výraz

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Den Země? resp. jaký je přesný význam slova Den Země? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Den Země, odpověď na dotaz co je to Den Země?. Víte např. kdo to je Prelát? Znáte a víte kdo je Sofie Chrtková? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Politika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.