Co je to?
Definice výrazu Den Země. Co znamená odborný pojem Den Země z kategorie Politika?

Co to je Den Země? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Den Země

Den Země je označení pro 22. duben. Tento den je věnován Zemi, původně se o měsíc dříve slavil příchod jara a jarní rovnodennost. V současnosti jde spíše o svátek s ekologickou motivací, který má varovat lidstvo před následky neustálého znečišťování a ničení životního prostředí.
Den Země má tradici již od roku 1969, poprvé se slavil o rok později. Mezinárodním dnem země je tento den od roku 1990.

Význam slova, termín, co je to Den Země? Definice výrazu Den Země. Co znamená odborný pojem Den Země z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Den Země patří do kategorie Politika

Klíčová slova: vysvětlení, slovo, Politika, Politika, Den Země, co to je, význam, heslo, Den Země, význam slova, přesný význam, přesný výraz, termín, popis, wiki, pojem

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Den Země? resp. co znamená výraz Den Země? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Den Země, odpověď na dotaz co je to Den Země?. Víte např. kdo to je Jiří Korn? Znáte a víte kdo je Sofie Chrtková? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.